« Łuk 23:43 Ewangelia Łukasza 23:44 Łuk 23:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Była lepak jakoby godzina szósta, i stała się ciemność na wszytkę ziemię, aż do godziny dziewiątej.
2.WUJEK.1923A było jakoby o szóstéj godzinie, i stały się ciemności po wszystkiéj ziemi aż do dziewiątéj godziny.
3.RAKOW.NTA było jakoby o godzinie szóstej, i ciemność stała się po wszytkiej ziemi aż do godziny dziewiątej.
4.GDAŃSKA.1881A było około szóstej godziny, i stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do godziny dziewiątej.
5.GDAŃSKA.2017A było około godziny szóstej i ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej.
6.SZCZEPAŃSKIA była <już> prawie szósta godzina, i całą krainę zaległy ciemności aż do godziny dziewiątej,
7.MARIAWICIA było jakoby o szóstej godzinie, i stały się ciemności po wszystkiej ziemi, aż do dziewiątej godziny.
8.BIESZK.ŁUK.1931Około godziny szóstej zaległa ciemność nad całym krajem i trwała do godziny dziewiątej.
9.GRZYM1936Było około szóstej, kiedy ciemności okryły ziemię aż do godziny dziewiątej.
10.DĄBR.WUL.1973A była prawie godzina szósta i ciemności zaległy całą ziemię aż do godziny dziewiątej.
11.DĄBR.GR.1961A była już prawie godzina szósta i ciemności zaległy całą ziemię aż do godziny dziewiątej,
12.TYSIĄCL.WYD5Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.
13.BRYTYJKAA była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej,
14.POZNAŃSKAByła już prawie szósta godzina i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej,
15.WARSZ.PRASKAByła już prawie godzina szósta, gdy ciemności ogarnęły całą ziemię i trwały aż do godziny dziewiątej.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A było już około szóstej godziny dnia, lecz powstała ciemność na całej ziemi, aż do godziny dziewiątej.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITByła wówczas mniej więcej dwunasta w południe. Aż do piętnastej całą ziemię ogarniał mrok
18.TOR.PRZ.2023A było około szóstej godziny, i stała się ciemność na całej ziemi aż do godziny dziewiątej.