« Łuk 23:45 Ewangelia Łukasza 23:46 Łuk 23:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jesus wołając głosem wielkim rzekł: Ojcze wręce twoje polecam ducha mego. A to wyrzekszy wypuścił ducha.
2.WUJEK.1923A Jezus zawoławszy głosem wielkim, rzekł: Ojcze! w ręce twe polecam ducha mojego. A to rzekłszy, skonał.
3.RAKOW.NTI zawoławszy głosem wielkim Jezus, rzekł: Ojcze! w ręce twe poruczam ducha mojego. A te słowa rzekszy wytchnął.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus zawoławszy głosem wielkim, rzekł: Ojcze! w ręce twoje polecam ducha mojego; a to rzekłszy, skonał.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w twoje ręce powierzam mego ducha. Gdy to powiedział, skonał.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus wołając silnym głosem, rzekł: Ojcze, »w ręce twoje oddaję ducha mego«. I po tych słowach skonał.
7.MARIAWICIA Jezus wołając głosem wielkim, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha Mojego. I te słowa mówiąc, oddał ducha.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy zawołał Jezus głosem donośnym: „Ojcze! W ręce twoje oddaję ducha swojego!”. Po tych słowach skonał.
9.GRZYM1936A Jezus wielkim głosem zawołał: Ojcze, w ręce twoje oddaję ducha mego. A wyrzekłszy te słowa, skonał.
10.DĄBR.WUL.1973A Jezus, wołając głosem wielkim, rzekł: Ojcze, w ręce twoje oddaję ducha mego. A to rzekłszy skonał.
11.DĄBR.GR.1961A Jezus wołając głosem wielkim, rzekł: Ojcze, w ręce twoje oddaję ducha mego. A to powiedziawszy skonał.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha.
13.BRYTYJKAA Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał.
14.POZNAŃSKAA Jezus zawołał mocnym głosem: - Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. I po tych słowach skonał.
15.WARSZ.PRASKAJezus zaś zawołał donośnym głosem: Ojcze, w ręce Twoje oddaję moją duszę. I powiedziawszy to, skonał.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus zawołał wielkim głosem, mówiąc: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha; to powiedział i skonał.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITa Jezus donośnie zawołał: Ojcze, w Twoje ręce składam mego ducha. Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie.
18.TOR.PRZ.2023A Jezus zawołał potężnym głosem, mówiąc: „Ojcze! W Twoje ręce składam mojego ducha;” a gdy to powiedział, wydał ostatnie tchnienie.