« Łuk 23:4 Ewangelia Łukasza 23:5 Łuk 23:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz oni zmacniali się, mówiąc: Wzrusza lud nauczając po wszytkiej Judskiej (ziemi) począwszy od Galileie aż tu.
2.WUJEK.1923Lecz się oni silili, mówiąc: Wzrusza lud, ucząc po wszystkiéj Żydowskiéj ziemi, począwszy od Galilei aż dotąd.
3.RAKOW.NTA oni się zmacniali, mówiąc: Iż poduszcza lud, ucząc po wszytkiej Judskiey ziemi, począwszy od Galileiey aż do tąd.
4.GDAŃSKA.1881Lecz się oni bardziej silili, mówiąc: Iż wzrusza lud, ucząc po wszystkiej Judzkiej ziemi, począwszy od Galilei aż dotąd.
5.GDAŃSKA.2017Lecz oni jeszcze bardziej nastawali, mówiąc: Podburza lud, nauczając po całej Judei, począwszy od Galilei aż dotąd.
6.SZCZEPAŃSKIOni jednak nastawali, mówiąc: Podburza lud swą nauką po całej Judei, a zaczął od Galilei aż potąd.
7.MARIAWICIAle oni tem więcej się silili, mówiąc: Wzruszył lud, nauczając po wszystkiem Żydowstwie, począwszy od Galilei aż dotąd.
8.BIESZK.ŁUK.1931Oni jednak jeszcze zawzięciej oskarżali go: „Podburza lud, głosząc swoją naukę po całej prawie Judei. Pozpoczął w Galilei, a doszedł obecnie aż tutaj!”.
9.GRZYM1936Ale oni nalegali, wołając: Podburza lud, ucząc po całej ziemi żydowskiej, począwszy od Galilei aż dotąd.
10.DĄBR.WUL.1973Lecz oni nalegali mówiąc: Podburza lud, ucząc po całej Judei, począwszy od Galilei aż dotąd.
11.DĄBR.GR.1961Lecz oni nalegali mówiąc: Podburza lud, ucząc po całej Judei, począwszy od Galilei aż dotąd.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz oni nastawali i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd.
13.BRYTYJKAOni natomiast obstawali przy tym i mówili: Podburza lud, nauczając po całej Judei, i to począwszy od Galilei, aż dotąd.
14.POZNAŃSKALecz oni nalegali: - Podburza lud nauczając w całej Judei, począwszy od Galilei aż dotąd.
15.WARSZ.PRASKALecz oni nastawali coraz bardziej, wołając: Podburza lud głosząc swe nauki po całej Judei, poczynając od Galilei aż dotąd.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oni nalegali, mówiąc: Podburza lud, nauczając po całej Judei; począwszy od Galilei, aż do tutaj.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOni jednak z tym większym naciskiem twierdzili: Buntuje lud, bo uczy po całej Judei; zaczął od Galilei i dotarł aż tutaj.
18.TOR.PRZ.2023Lecz oni jeszcze bardziej napierali, mówiąc: Podburza lud, nauczając po całej Judei; zaczął od Galilei i dotarł aż dotąd.