« Łuk 23:51 Ewangelia Łukasza 23:52 Łuk 23:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten przyszedszy do Piłata uprosił ciało Jesusowe.
2.WUJEK.1923Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusowe.
3.RAKOW.NTTen przystąpiwszy do Piłata, prosił o ciało Jezusowe.
4.GDAŃSKA.1881Ten przyszedłszy do Piłata, prosił o ciało Jezusowe.
5.GDAŃSKA.2017Przyszedł on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
6.SZCZEPAŃSKIstanął przed Piłatem i poprosił o Ciało Jezusa.
7.MARIAWICIten przyszedł do Piłata i prosił o Ciało Jezusowe.
8.BIESZK.ŁUK.1931Oto ten poszedł teraz do Piłata i poprosił o ciało Jezusowe.
9.GRZYM1936przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa.
10.DĄBR.WUL.1973Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusowe.
11.DĄBR.GR.1961ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusowe.
12.TYSIĄCL.WYD5On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
13.BRYTYJKAPrzyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa.
14.POZNAŃSKAOn przyszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
15.WARSZ.PRASKAOn to właśnie udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ten przyszedł do Piłata, i poprosił o ciało Jezusa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITUdał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
18.TOR.PRZ.2023Ten udał się do Piłata i prosił o ciało Jezusa.