« Łuk 23:52 Ewangelia Łukasza 23:53 Łuk 23:54 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wziąwszy uwinął je prześcieradłem, i położył je w grobie wykowanem, wktórem nie był jeszcze żaden położon.
2.WUJEK.1923I zdjąwszy, uwinął w prześcieradło, a położył go w grobie wykowanym, w którym jeszcze żaden nie był położon.
3.RAKOW.NTI ziąwszy je uwinął je w prześcieradło, a położył je w grobie w wykowanym, gdzie nie był jeszcze nigdy żaden położony.
4.GDAŃSKA.1881I zdjąwszy je, obwinął je prześcieradłem a położył je w grobie w opoce wykowanym, w którym jeszcze nikt nigdy nie był położony.
5.GDAŃSKA.2017Zdjął je, owinął płótnem i położył w grobowcu wykutym w skale, w którym jeszcze nikt nigdy nie był złożony.
6.SZCZEPAŃSKII zdjąwszy, obwinął <je> prześcieradłem i złożył je w grobie, wykutym <w skale>, w którym nikt jeszcze nie leżał.
7.MARIAWICII zdjąwszy Je, obwinął w prześcieradło i położył Je w grobie wykowanym (w skale), w którym jeszcze nigdy nikogo nie położono.
8.BIESZK.ŁUK.1931Zdjąwszy je z krzyża, owinął w prześcieradło i położył w grobie, w którym jeszcze nikt nie był złożony, i który był wykuty w skale.
9.GRZYM1936I zdjął je z krzyża, owinął w prześcieradło i złożył do grobu, wykutego w skale, gdzie jeszcze nikt nie był pochowany.
10.DĄBR.WUL.1973I zdjąwszy owinął prześcieradłem i złożył je w wykutym grobowcu, w którym nikt jeszcze nie był położony.
11.DĄBR.GR.1961I zdjąwszy owinął w prześcieradło, i złożył je w wykutym grobowcu, w którym nikt jeszcze nie był położony.
12.TYSIĄCL.WYD5Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.
13.BRYTYJKAI zdjąwszy je, obwinął w prześcieradło i złożył w grobowcu w skale, gdzie nikt jeszcze nie leżał.
14.POZNAŃSKAI zdjąwszy je, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie leżał.
15.WARSZ.PRASKAZdjąwszy je z krzyża, owinął w prześcieradło i złożył w grobowcu wykutym w skale. Nikt w nim nie był jeszcze złożony.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy je zdjął, owinął je prześcieradłem oraz położył je w wykutym w skale grobowcu, gdzie jeszcze nikt nie był położony.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w wykutym w skale grobowcu, w którym wcześniej nikt jeszcze nie był chowany.
18.TOR.PRZ.2023I zdjął je, owinął w płótno i złożył je w grobowcu wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nigdy nie był złożony.