« Łuk 23:55 Ewangelia Łukasza 23:56 Łuk 24:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wróciwszy się nagotowały ziół i olejków, lecz jednak w sobotę dały pokój wedle przykazania.
2.WUJEK.1923A wróciwszy się, nagotowały wonnych rzeczy i maści; a w szabbat dały pokój wedle przykazania.
3.RAKOW.NTA wróciwszy się nagotowały wonnych rzeczy i maści; ale wżdy w Szabat uspokoiły się wedle roskazania.
4.GDAŃSKA.1881A wróciwszy się, nagotowały wonnych rzeczy i maści; ale w sabat odpoczęły według przykazania.
5.GDAŃSKA.2017A gdy wróciły, przygotowały wonności i olejki. Lecz w szabat odpoczywały zgodnie z przykazaniem.
6.SZCZEPAŃSKIA wróciwszy przygotowały wonności i maści; - ale przez szabat świętowały według przykazania.
7.MARIAWICII wróciwszy się, nagotowały ziół wonnych i maści; ale w Szabat zachowały pokój według przykazania.
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem powróciły do miasta i postarały się o różnorakie wonne zioła i maści. W szabat świętowały, przestrzegając spoczynku szabatowego wedle przepisów Zakonu.
9.GRZYM1936Poczem wróciły, aby przygotować wonności i balsam; ale że był szabat, nie ruszyły się z domu według przykazania.
10.DĄBR.WUL.1973A wróciwszy przygotowały wonności i maści, nic wszakże nie czyniąc w szabat według przykazania.
11.DĄBR.GR.1961A wróciwszy, przygotowały wonności i maści, nic wszakże nie czyniąc w szabat według przykazania.
12.TYSIĄCL.WYD5Po powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek w szabat.
13.BRYTYJKAPowróciwszy zaś przygotowały wonności i maści. Przez sabat zaś odpoczywały według przykazania.
14.POZNAŃSKAA powróciwszy (do domu), przygotowały wonności i olejki. W szabat jednak odpoczywały według przykazania.
15.WARSZ.PRASKAWróciwszy, przygotowały wonności i olejki. Lecz w szabat, zgodnie z przykazaniem, zachowywały spoczynek.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wróciły oraz przygotowały wonności i olejki; a w odpoczynek ustały według przykazania.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPo powrocie zaś przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem, w szabat powstrzymały się od zajęć.
18.TOR.PRZ.2023A gdy wróciły, przygotowały wonności i olejki; a w szabat oczywiście odpoczęły według przykazania.