« Łuk 23:5 Ewangelia Łukasza 23:6 Łuk 23:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Piłat przeto usłyszawszy Galileą, spytał, jeśli Galileyski człowiek jest.
2.WUJEK.1923A Piłat usłyszawszy Galileą, pytał, jeźliby był człowiekiem Galilejskim.
3.RAKOW.NTA Piłat usłyszawszy Galilea, spytał, jeśli człowiekiem Galileyskim jest.
4.GDAŃSKA.1881Tedy Piłat usłyszawszy o Galilei, pytał, jeźliby był człowiekiem Galilejskim?
5.GDAŃSKA.2017Kiedy Piłat usłyszał o Galilei, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem.
6.SZCZEPAŃSKIPiłat zaś, słysząc {o Galilei}, zapytał, czy jest Galilejczykiem.
7.MARIAWICIA gdy Piłat usłyszał o Galilei, pytał, czyby był człowiekiem z Galilei.
8.BIESZK.ŁUK.1931Na wzmiankę o Galilei, zapytał Piłat, czy obwiniony pochodzi z Galilei.
9.GRZYM1936A Piłat słysząc o Galilei, spytał, czy jest Galilejczykiem.
10.DĄBR.WUL.1973A Piłat posłyszawszy o Galilei zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem.
11.DĄBR.GR.1961Posłyszawszy to, Piłat zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem.
13.BRYTYJKAPiłat zaś, usłyszawszy to, pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem,
14.POZNAŃSKAUsłyszawszy to Piłat zapytał, czy jest Galilejczykiem.
15.WARSZ.PRASKAA Piłat, skoro tylko posłyszał o Galilei, zapytał, czy ten człowiek jest Galilejczykiem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Piłat, gdy usłyszał o Galilei, spytał, czy ten człowiek jest Galilejczykiem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Piłat to usłyszał, zapytał: Czy ten człowiek jest Galilejczykiem?
18.TOR.PRZ.2023A Piłat, słysząc o Galilei, zapytał, czy ten człowiek jest Galilejczykiem.