« Łuk 23:7 Ewangelia Łukasza 23:8 Łuk 23:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Herod przeto ujrzawszy Jezusa, rad był barzo. Chciał bo był zdawna go widzieć, dla tego iż słyszał wiele o niem, i spodziewał się jakie znamię widzieć od niego uczynione.
2.WUJEK.1923A Herod ujrzawszy Jezusa, uradował się bardzo; bo go od dawnego czasu pragnął widzieć dlatego, iż wiele o nim słychał, i spodziewał się, że miał widzieć jakie cudo od niego uczynione.
3.RAKOW.NTA Herod ujźrzawszy Jezusa, uweselił się barzo; Bo chciał zdawna widzieć go, dla tego iż słychał wiele o nim; i nadziewał się, że miał jakie znamię widzieć od niego uczynione.
4.GDAŃSKA.1881A Herod ujrzawszy Jezusa, uradował się bardzo; bo go z dawna pragnął widzieć, dlatego, iż wiele o nim słyszał, i spodziewał się, iż miał ujrzeć jaki cud od niego uczyniony.
5.GDAŃSKA.2017Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem pragnął go zobaczyć, ponieważ wiele o nim słyszał i spodziewał się, że ujrzy jakiś cud przez niego dokonany.
6.SZCZEPAŃSKIHerod zaś bardzo się ucieszył, gdy ujrzał Jezusa; od dłuższego bowiem czasu pragnął Go zobaczyć, gdyż {wiele} o Nim słyszał i spodziewał się, że ujrzy jaki cud, zdziałany przez Niego.
7.MARIAWICIA Herod ujrzawszy Jezusa, uradował się bardzo, bo oddawna pragnął Go widzieć, przeto że wiele o Nim słyszał i spodziewał się widzieć jaki dziw od Niego uczyniony.
8.BIESZK.ŁUK.1931Na widok Jezusa Herod wielce się uradował; już oddawna bowiem pragnął go poznać, gdyż wiele o nim słyszał. Spodziewał się także, że Jezus przed nim jakiś cud uczyni.
9.GRZYM1936Herod gdy zobaczył Jezusa, ucieszył się niezmiernie, bo tyle o nim słyszał, że już oddawna pragnął go poznać i spodziewał, że jaki cud przed nim uczyni.
10.DĄBR.WUL.1973Herod zaś ujrzawszy Jezusa uradował się bardzo; pragnął bowiem od dawna ujrzeć go, jako że wiele o nim słyszał i spodziewał się, że ujrzy cud jaki przez niego uczyniony.
11.DĄBR.GR.1961Herod zaś ujrzawszy Jezusa bardzo się uradował, pragnął bowiem od dawna ujrzeć go, gdyż wiele o nim słyszał i spodziewał się, że ujrzy jaki cud przez niego dokonany.
12.TYSIĄCL.WYD5Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak, zdziałany przez Niego.
13.BRYTYJKAHerod tedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany.
14.POZNAŃSKAHerod zobaczywszy Jezusa bardzo się ucieszył. Od dłuższego bowiem czasu chciał Go poznać, gdyż (wiele) słyszał o Nim, a spodziewał się, że ujrzy jakiś znak uczyniony przez Niego.
15.WARSZ.PRASKAA Herod bardzo się ucieszył, gdy zobaczył Jezusa. Od dawna bowiem już pragnął Go zobaczyć, ponieważ wiele o Nim słyszał i miał nadzieję, że zobaczy jakiś cud zdziałany przez Niego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Herod, kiedy ujrzał Jezusa, bardzo się ucieszył, bowiem z powodu wieści o nim, od dość znacznego czasu chciał go zobaczyć. Miał też nadzieję zobaczyć jakiś cud, który się dokonuje przez niego.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNa widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył, bo już od dłuższego czasu chciał Go spotkać; słyszał bowiem o Nim i miał nadzieję, że zobaczy jakiś cud przez Niego dokonany.
18.TOR.PRZ.2023Herod natomiast bardzo się uradował, gdy ujrzał Jezusa; bo od dawna chciał Go zobaczyć, dlatego że wiele o Nim słyszał i miał nadzieję, iż zobaczy jakiś cudowny znak, który dokona się przez Niego.