« Łuk 23:56 Ewangelia Łukasza 24:1 Łuk 24:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pierwszego lepak (dnia) sabathów barzo rano, przyszły do grobu, niosąc które zgotowały były zioła.
2.WUJEK.1923A pierwszego dnia szabbatu bardzo rano przyszły do grobu, niosąc wonne rzeczy, które były nagotowały.
3.RAKOW.NTA pierwszego dnia Szabatów, rano barzo szły do grobu, niosąc one które były nagotowały rzeczy wonne, i niektóre z nimi.
4.GDAŃSKA.1881A pierwszego dnia po sabacie bardzo rano przyszły do grobu, niosąc rzeczy wonne, które były nagotowały i niektóre inne z niemi;
5.GDAŃSKA.2017Pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, a z nimi i inne kobiety;
6.SZCZEPAŃSKIWczesnym tedy rankiem w niedzielę przyszły one do grobu, niosąc wonności, które przygotowały.
7.MARIAWICIA pierwszego dnia szabatu bardzo rano przyszły do grobu, niosąc wonne zioła i maści, które były nagotowały. A były też i inne z niemi.
8.BIESZK.ŁUK.1931Natomiast zaraz po szabacie, z początkiem nowego tygodnia były niewiasty już do dnia u grobu, mając z sobą wonne zioła, które były przygotowały.
9.GRZYM1936Pierwszego zaś dnia tygodnia, bardzo rano, udały się do grobu, niosąc z sobą wonności przedtem przygotowane.
10.DĄBR.WUL.1973A wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przybyły do grobu niosąc przygotowane wonności.
11.DĄBR.GR.1961A wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przybyły do grobu niosąc przygotowane wonności.
12.TYSIĄCL.WYD5W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności.
13.BRYTYJKAA pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały.
14.POZNAŃSKAA w pierwszy dzień tygodnia, wczesnym rankiem przyszły do grobu niosąc wonności, które przygotowały.
15.WARSZ.PRASKAA pierwszego dnia tygodnia bardzo wczesnym rankiem przyszły do grobu, przynosząc wonności, które przygotowały.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś pierwszego dnia tygodnia, głębokim świtem, przyszły do grobu niosąc wonności, które przygotowały, i jakieś inne z nimi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast pierwszego dnia tygodnia, ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności.
18.TOR.PRZ.2023A pierwszego dnia tygodnia, bardzo wczesnym rankiem przyszły do grobowca, niosąc wonności, które przygotowały; a z nimi i inne kobiety ;