« Łuk 24:9 Ewangelia Łukasza 24:10 Łuk 24:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A (to) była Marya Magdalena i Johanna, i Marya Jakobowa i ine z nimi, te mówiły ku Apostołom te (rzeczy).
2.WUJEK.1923A była Marya Magdalena i Johanna i Marya Jakóbowa i inne, które z temi były, które to powiadały Apostołom.
3.RAKOW.NTA były ona Marya Magdalena, i Johanna, i Marya Jakubowa, i inne z nimi, które mówiły do Apostołów te rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881A była Maryja Magdalena i Joanna, i Maryja, matka Jakóbowa, i inne z niemi, które to powiadały Apostołom.
5.GDAŃSKA.2017A były to: Maria Magdalena i Joanna, Maria, matka Jakuba, i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom.
6.SZCZEPAŃSKIA były to: Marya Magdalena, i Joanna, i Marya Jakóbowa, i inne z niemi, {które} o tem powiedziały Apostołom.
7.MARIAWICIA była to Marya Magdalena, i Joanna, i Marya Jakóbowa i inne, które z niemi były, które powiadały to Apostołom.
8.BIESZK.ŁUK.1931Między innemi opowiadały o tem apostołom Marja Magdalena, Joanna i Marja, matka Jakóbowa.
9.GRZYM1936Były tam Marja Magdalena, Janina i Marja Jabóbowa; prócz nich były jeszcze i inne niewiasty, które oznajmiły to apostołom.
10.DĄBR.WUL.1973A była Maria Magdalena i Joanna, i Maria Jakubowa, i inne z tymi, które mówiły to Apostołom.
11.DĄBR.GR.1961A była Maria Magdalena i Joanna, i Maria Jakubowa, i inne z tymi, które mówiły to Apostołom.
12.TYSIĄCL.WYD5A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.
13.BRYTYJKAA były to Maria Magdalena i Joanna, i Maria, matka Jakuba, i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom.
14.POZNAŃSKAA były to: Maria Magdalena i Joanna, i Maria Jakubowa. Również pozostałe kobiety razem z nimi opowiadały o tym apostołom.
15.WARSZ.PRASKAByły to: Maria Magdalena, Joanna i Maria [matka] Jakuba. Inne również opowiadały razem z nimi to samo apostołom.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria Jakóba; lecz także owe inne z nimi mówiły do apostołów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITByły to Maria Magdalena i Joanna, Maria, matka Jakuba, oraz pozostałe wraz z nimi. Opowiadały one o tym apostołom,
18.TOR.PRZ.2023Tymi więc, które mówiły to apostołom, były: Maria Magdalena i Joanna, i Maria, matka Jakuba, oraz pozostałe z nimi.