« Łuk 24:10 Ewangelia Łukasza 24:11 Łuk 24:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zdały się przed nimi jako plotka mowy ich, i niewierzyli jim.
2.WUJEK.1923I zdały się im jako plotki słowa te, i nie wierzyli im.
3.RAKOW.NTI zdały się przed nimi jakoby baśni słowa ich, i nie wierzyli im.
4.GDAŃSKA.1881Ale się im zdały jako plotki słowa ich, i nie wierzyli im.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ich słowa wydały im się niczym baśnie i nie uwierzyli im.
6.SZCZEPAŃSKITe jednak wieści wydały się w oczach ich niedorzecznością; i nie wierzyli im.
7.MARIAWICII zdawały się im te słowa jako plotki, i nie wierzyli im.
8.BIESZK.ŁUK.1931Lecz apostołowie uważali to za przywidzenie i nie uwierzyli im.
9.GRZYM1936A im się ta opowieść przywidzeniem zdała i nie wierzyli im.
10.DĄBR.WUL.1973A słowa te zdały się im niedorzecznością i nie uwierzyli im.
11.DĄBR.GR.1961A słowa te wydały się im niedorzecznością, i nie uwierzyli im.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.
13.BRYTYJKALecz słowa te wydały im się niczym baśnie, i nie dawali im wiary.
14.POZNAŃSKAAle te słowa wydały się im prawie niedorzeczne i nie wierzyli im.
15.WARSZ.PRASKALecz im słowa te wydawały się niedorzeczne i nie uwierzyli w nie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz te słowa wypowiadane wobec nich, wydawały się jak głupstwo, zatem im nie wierzyli.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITsłowa te jednak brzmiały w ich uszach jak niedorzeczność - nie wierzyli tym kobietom.
18.TOR.PRZ.2023A słowa ich wydawały się im niedorzeczne i nie wierzyli im.