« Łuk 24:15 Ewangelia Łukasza 24:16 Łuk 24:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oczy lepak ich trzymane były, aby go nie poznali.
2.WUJEK.1923A oczy ich były zatrzymane, aby go nie poznali.
3.RAKOW.NTA oczy ich były zatrzymane, aby go nie poznali.
4.GDAŃSKA.1881Ale oczy ich były zatrzymane, aby go nie poznali.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali.
6.SZCZEPAŃSKIlecz ich oczy były na uwięzi, tak iż Go nie poznali.
7.MARIAWICIAle oczy ich były zatrzymane, aby Go nie poznali.
8.BIESZK.ŁUK.1931Lecz wzrok ich był narazie jakoby przyćmiony, tak, iż go nie poznali.
9.GRZYM1936Ale oczy ich nie mogły go rozpoznać.
10.DĄBR.WUL.1973A oczy ich były przesłonięte, aby go nie poznali.
11.DĄBR.GR.1961A oczy ich były przesłonięte, aby go nie poznali.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.
13.BRYTYJKALecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli.
14.POZNAŃSKALecz oczy ich były zasłonięte, aby Go nie poznali.
15.WARSZ.PRASKALecz ich oczy były jakby zakryte, żeby Go nie rozpoznali.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ich oczy były trzymane, by go nie rozpoznali.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz ich oczy były zasłonięte, tak że Go nie rozpoznali.
18.TOR.PRZ.2023Ale oczy ich zostały zakryte, żeby Go nie rozpoznali.