« Łuk 24:16 Ewangelia Łukasza 24:17 Łuk 24:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł k nim: Co to za rzeczy, któremi się spieracie między sobą chodząc, a jesteście kwaśni?
2.WUJEK.1923I rzekł do nich: Cóż to są za rozmowy, które idąc macie między sobą, a jesteście smętni?
3.RAKOW.NTA rzekł do nich: Co są za rozmowy te, które zarzucacie jeden drugiemu idąc, i jesteście ponurymi?
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do nich: Cóż to za rozmowy, które macie między sobą idąc, a jesteście smutni?
5.GDAŃSKA.2017I zapytał ich: Cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni?
6.SZCZEPAŃSKII rzekł do nich: Co to za rozmowy, które prowadzicie między sobą w drodze, i jesteście smutni?
7.MARIAWICII rzekł do nich: Co to za rozmowy są, które macie między sobą idąc, i jesteście smutni?
8.BIESZK.ŁUK.1931Rzekł im tedy: „O czem tak żywo rozprawiacie w drodze?”. Na te słowa zatrzymali się, smutnie patrząc na niego.
9.GRZYM1936On zaczął ich pytać: O czemże to rozmawiacie po drodze i czemu jesteście smutni?
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł do nich: Cóż to są za rozmowy, które idąc prowadzicie między sobą i jesteście smutni.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł do nich: Cóż to za rozmowy, które idąc prowadzicie między sobą? A oni zasmucili się.
12.TYSIĄCL.WYD5On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni.
13.BRYTYJKAI rzekł do nich: Cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni.
14.POZNAŃSKARzekł do nich: - Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Oni zatrzymali się zasmuceni.
15.WARSZ.PRASKAOn zaś rzekł do nich: Cóż to za rozmowy prowadzicie idąc? A oni zatrzymali się i byli przy tym smutni.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także powiedział do nich: Jakie to słowa, które idąc, rozważacie między sobą?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zapytał ich natomiast: Cóż to za sprawy omawiacie po drodze między sobą? Stanęli ze smutkiem na twarzach.
18.TOR.PRZ.2023I powiedział do nich: „Cóż to za myśli wymieniacie między sobą idąc, i dlaczego jesteście smutni?”