« Łuk 24:19 Ewangelia Łukasza 24:20 Łuk 24:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako też wydali go arcyoffiarnicy, i urzędnicy naszy, na sąd śmierci, i ukrzyżowali ji.
2.WUJEK.1923A jako przedniejsi kapłani i przełożeni nasi wydali go na skazanie śmierci i ukrzyżowali go.
3.RAKOW.NTA jako go wydali przedniejszy Ofiarownicy i przełożeni naszy na sąd śmierci; i ukrzyżowali go.
4.GDAŃSKA.1881A jako go wydali przedniejsi kapłani i przełożeni nasi, aby był skazany na śmierć; i ukrzyżowali go.
5.GDAŃSKA.2017Jak naczelni kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali.
6.SZCZEPAŃSKIi jak przedniejsi kapłani i nasza starszyzna wydali na Niego wyrok śmierci i ukrzyżowali Go.
7.MARIAWICIi jako go wydali najwyżsi kapłani i książęta nasi, aby był skazany na śmierć, i ukrzyżowali Go;
8.BIESZK.ŁUK.1931Jak go nasi arcykapłani i przywódcy wydali na karę śmierci i ukrzyżowali go?
9.GRZYM1936Wyżsi kapłani i książęta nasi na śmierć go wydali i ukrzyżowali go.
10.DĄBR.WUL.1973I jak go przedniejsi kapłani i przełożeni nasi wydali na śmierć i ukrzyżowali.
11.DĄBR.GR.1961I jak go przedniejsi kapłani i przełożeni nasi wydali na śmierć i ukrzyżowali.
12.TYSIĄCL.WYD5jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali.
13.BRYTYJKAJak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go.
14.POZNAŃSKAjak arcykapłani i przełożeni nasi skazali Go na śmierć i ukrzyżowali. -
15.WARSZ.PRASKA[I o tym] jak najwyżsi kapłani i przywódcy nasi skazali Go na karę śmierci i jak Go ukrzyżowali?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz także o tym, jak go przedniejsi kapłani i nasi przełożeni wydali na wyrok śmierci, więc go ukrzyżowali.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNa Niego to arcykapłani i nasi przełożeni wydali wyrok śmierci i ukrzyżowali.
18.TOR.PRZ.2023I jak Go wydali arcykapłani i nasi przywódcy na karę śmierci; i ukrzyżowali Go.