« Łuk 24:20 Ewangelia Łukasza 24:21 Łuk 24:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A my spodziewaliśmy się, że on jest, który miał odkupić Izraela, ale temu wszemu trzeci ten dzień jest dzisia, jako się to stało.
2.WUJEK.1923A mychmy się spodziewali, iż on miał był odkupić Izraela; a teraz nad to wszystko dziś trzeci dzień jest, jako się to stało.
3.RAKOW.NTA myśmy się nadziewali, iż on jest, który miał odkupić Izraela; ale i wszytkim tym rzeczom trzeci ten dzień wychodzi dziś, jako się te rzeczy sstały.
4.GDAŃSKA.1881A myśmy się spodziewali, iż on miał odkupić Izraela; ale teraz temu wszystkiemu dziś jest trzeci dzień, jako się to stało.
5.GDAŃSKA.2017A my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało.
6.SZCZEPAŃSKIA myśmy się spodziewali, że On to miał być Odkupicielem Izraela! A [teraz] z tem wszystkiem {dziś} trzeci dzień upływa, odkąd to się stało.
7.MARIAWICIa myśmy się spodziewali, że On miał odkupić Izraela. A teraz nad to wszystko dziś trzeci dzień jest, jako się to stało.
8.BIESZK.ŁUK.1931A my spodziewaliśmy się, że on właśnie wyswobodzi naród izraelski. I oto dziś już trzeci dzień upływa po tych wypadkach.
9.GRZYM1936A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela; a tu już trzeci dzień, jak się to stało.
10.DĄBR.WUL.1973A myśmy się spodziewali, że on miał odkupić Izraela. I teraz po tym wszystkim jest już dzisiaj trzeci dzień od czasu, jak się to stało.
11.DĄBR.GR.1961A myśmy się spodziewali, że on miał odkupić Izraela. I teraz po tym wszystkim jest już dzisiaj trzeci dzień od czasu, jak się to stało.
12.TYSIĄCL.WYD5A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało.
13.BRYTYJKAA myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało.
14.POZNAŃSKAA myśmy się spodziewali, że to On właśnie odkupi Izraela. Już trzeci dzień upływa od tego wszystkiego.
15.WARSZ.PRASKAA myśmy się tak spodziewali, że On wyzwoli Izraela. Lecz oto dziś mija trzeci dzień od czasu, jak się to wszystko stało.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A myśmy się spodziewali, że on jest tym, co ma wykupić Israela. Lecz właśnie razem z tymi wszystkimi sprawami dziś mija ten trzeci dzień od którego to się stało.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA my mieliśmy nadzieję, że On jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia.
18.TOR.PRZ.2023A my mieliśmy nadzieję, że On jest tym, który ma odkupić Izraela. Lecz właśnie dziś upływa trzeci dzień po tym wszystkim, jak to się stało.