« Łuk 24:22 Ewangelia Łukasza 24:23 Łuk 24:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie nalazszy ciała jego, przyszły mówiąc (że) i widzenie aniołów baczyły, którzy go powiedają (być) żywego.
2.WUJEK.1923A nie nalazłszy ciała jego, przyszły, powiadając, iż i widzenie Anielskie widziały, którzy powiadają, iż żywie.
3.RAKOW.NTI nie nalaższy ciała jego, przyszły mówiąc, iż i widzenie Aniołów widziały, którzy powiedają iż on żywie.
4.GDAŃSKA.1881A nie znalazłszy ciała jego, przyszły powiadając, iż widzenie Anielskie widziały, którzy powiadają, iż on żyje.
5.GDAŃSKA.2017A nie znalazłszy jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, iż on żyje.
6.SZCZEPAŃSKIbo, nie znalazłszy Jego Ciała, przyszły z oznajmieniem, że nawet miały objawienie aniołów, którzy głoszą, iż On żyje;
7.MARIAWICIi nie znalazłszy Ciała Jego, przyszły powiadając, że też i widzenie Aniołów widziały, którzy powiadają, że żyje.
8.BIESZK.ŁUK.1931nie znalazły jego ciała, natomiast powróciły z wieścią, że ukazali im się aniołowie, którzy zapewniali, że żyje.
9.GRZYM1936i nie znalazły ciała, a tylko mówiły nam po powrocie o widzeniu aniołów, którzy im oznajmili, że żyje.
10.DĄBR.WUL.1973i nie znalazłszy jego ciała przyszły mówiąc, że nawet miały widzenie aniołów, którzy powiadają, że on żyje.
11.DĄBR.GR.1961i nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że nawet miały widzenie aniołów, którzy powiadają, że on żyje.
12.TYSIĄCL.WYD5a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje.
13.BRYTYJKABo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, iż On żyje.
14.POZNAŃSKAa nie znalazłszy Jego ciała, przyszły opowiadając, że widziały aniołów, którzy mówią, że On żyje.
15.WARSZ.PRASKAi nie znalazłszy Jego ciała, przybiegły i powiedziały, że widziały aniołów, którzy im oznajmili, że On żyje.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a kiedy nie znalazły ciała, przyszły mówiąc, że zobaczyły wizję aniołów, którzy powiadają, że on żyje.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITlecz nie znalazły Jego ciała. Doniosły nam o tym, a ponadto opowiedziały, że ukazali im się aniołowie z wiadomością, że On żyje!
18.TOR.PRZ.2023Nie znalazły Jego ciała, a gdy przyszły, mówiły, że miały widzenie aniołów, którzy mówili, że On żyje.