« Łuk 24:23 Ewangelia Łukasza 24:24 Łuk 24:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I chodzili niektórzy z tych co z nami (są) do grobu, i naleźli tak, jako i niewiasty rzekły, samego lepak nie widzieli.
2.WUJEK.1923I poszli niektórzy z naszych do grobu i tak naleźli, jako niewiasty powiadały; ale samego nie naleźli.
3.RAKOW.NTI odeszli byli niektórzy z onych co są z nami do grobu, i znaleźli tak jako i niewiasty powiedały; a onego nie widzieli.
4.GDAŃSKA.1881I chodzili niektórzy z naszych do grobu, i tak znaleźli, jako i niewiasty powiadały; ale samego nie widzieli.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas niektórzy z naszych poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak mówiły kobiety, ale jego nie widzieli.
6.SZCZEPAŃSKIniektórzy też z nas udali się do grobu, i tak znaleźli, jak niewiasty opowiadały, ale Jego nie widzieli.
7.MARIAWICII poszli też byli niektórzy z naszych do grobu, i tak znaleźli, jako niewiasty powiadały, ale Jego Samego nie znaleźli.
8.BIESZK.ŁUK.1931Udali się przeto do grobu niektórzy, z naszych mężów i stwierdzili, że naprawdę rzecz ma się tak, jak niewiasty opowiadały. Jego samego zaś nie widzieli”.
9.GRZYM1936Poszli też niektórzy z naszych do grobu i tak wszystko znaleźli, jak niewiasty mówiły; ale jego nie znaleźli.
10.DĄBR.WUL.1973I poszli byli niektórzy z naszych do grobu, i tak znaleźli, jako im powiadały niewiasty, ale jego samego nie znaleźli.
11.DĄBR.GR.1961I poszli byli niektórzy z naszych do grobu i tak znaleźli, jak im powiadały niewiasty, ale jego samego nie ujrzeli.
12.TYSIĄCL.WYD5Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli.
13.BRYTYJKAToteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli.
14.POZNAŃSKATakże niektórzy z naszych poszli do grobu i zastali go tak, jak niewiasty mówiły, ale Jezusa nie zobaczyli.
15.WARSZ.PRASKAPoszli więc niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak mówiły kobiety. Lecz Jego samego nie znaleźli.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc niektórzy z naszych chodzili do grobowca i tak znaleźli, jak powiedziały niewiasty; ale jego nie zobaczyli.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas niektórzy z nas poszli do grobowca i zastali wszystko tak, jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali.
18.TOR.PRZ.2023I udali się niektórzy z naszych do grobowca, i znaleźli wszystko tak, jak powiedziały kobiety; ale Jego nie widzieli.