« Łuk 24:26 Ewangelia Łukasza 24:27 Łuk 24:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A począwszy od Moiżesza, i od wszech proroków, wykładał im we wszech piśmiech, które o niem.
2.WUJEK.1923A począwszy od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im we wszystkich Piśmiech, co o nim było.
3.RAKOW.NTA począwszy od Moyzesza i od wszytkich Proroków, wykładał im we wszytkich Piśmiech te rzeczy które o nim napisane były.
4.GDAŃSKA.1881A począwszy od Mojżesza i od wszystkich proroków, wykładał im wszystkie one Pisma, które o nim napisane były.
5.GDAŃSKA.2017I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich Pismach.
6.SZCZEPAŃSKIA zacząwszy od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich księgach było o Nim.
7.MARIAWICII począwszy od Mojżesza po wszystkich prorokach wykładał im wszystkie Pisma, które o Nim były.
8.BIESZK.ŁUK.1931Począwszy tedy od Mojżesza przechodził kolejno pisma wszystkich proroków, tłumacząc im, jak należy rozumieć to wszystko, co się w nich do niego odnosiło.
9.GRZYM1936I poczynając od Mojżesza i proroków, wyjaśnił im, co we wszystkich Pismach o nim było.
10.DĄBR.WUL.1973I począwszy od Mojżesza i wszystkich Proroków wykładał im, co było o nim we wszystkich Pismach.
11.DĄBR.GR.1961I począwszy od Mojżesza i wszystkich Proroków, wykładał im, co było o nim we wszystkich pismach.
12.TYSIĄCL.WYD5I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
13.BRYTYJKAI począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach.
14.POZNAŃSKAI począwszy od Mojżesza i Proroków wyjaśniał im, co było o Nim we wszystkich Pismach.
15.WARSZ.PRASKAI rozpoczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wyjaśniał im, co było o Nim we wszystkich Pismach.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I począwszy od Mojżesza oraz od wszystkich proroków, wytłumaczył im we wszystkich Pismach odnośnie jego samego.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI poczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, tłumaczył im każdy fragment Pism odnoszący się do Niego.
18.TOR.PRZ.2023I zaczynając od Mojżesza i przez wszystkich proroków, wykładał im ze wszystkich Pism to, co o Nim samym jest napisane .