« Łuk 24:27 Ewangelia Łukasza 24:28 Łuk 24:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przybliżyli się, ku wsi do której szli, a on zmyślał (jakoby miał) dalej iść.
2.WUJEK.1923I przybliżyli się ku miasteczku, do którego szli, a on okazował, jakoby daléj miał iść.
3.RAKOW.NTI przybliżyli się ku miasteczku gdzie szli; a on po sobie pokazywał, jakoby dalej miał iść.
4.GDAŃSKA.1881I przybliżył się ku miasteczku, do którego szli, a on pokazywał, jakoby miał dalej iść.
5.GDAŃSKA.2017I zbliżyli się do wsi, do której szli, a on zachowywał się tak, jakby miał iść dalej.
6.SZCZEPAŃSKII zbliżyli się do wioski, do której zdążali, a On okazywał, jakoby dalej iść zamierzał.
7.MARIAWICII przybliżyli się do onego miasteczka, do którego szli, a On okazywał, jakoby miał dalej iść.
8.BIESZK.ŁUK.1931Na tych rozmowach zeszła im droga do sioła, do którego zmierzali. A Jezus udawał, jakoby zamierzał iść jeszcze dalej.
9.GRZYM1936I tak zbliżyli się do miasteczka, do którego szli, a on okazywał, że miał iść dalej.
10.DĄBR.WUL.1973I przybliżyli się do miasteczka, do którego szli, a on okazywał, jakoby dalej iść miał.
11.DĄBR.GR.1961I przybliżyli się do miasteczka, do którego szli, a on okazywał jakoby dalej iść miał.
12.TYSIĄCL.WYD5Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej.
13.BRYTYJKAI zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej.
14.POZNAŃSKAI zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a On udał, że idzie dalej.
15.WARSZ.PRASKAI tak znaleźli się już blisko miasteczka, do którego szli. On zamierzał – jak się wydawało – iść dalej.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zbliżyli się też do miasteczka, gdzie szli, a on utrzymywał, że idzie dalej.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a On sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej.
18.TOR.PRZ.2023I zbliżyli się do miasteczka, do którego szli, a On sprawiał wrażenie, jakby miał iść dalej.