« Łuk 24:28 Ewangelia Łukasza 24:29 Łuk 24:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przymuszali go mówiąc: przebywaj znami, bo już k wieczoru, i nachylił się dzień, i wszedł przebywać z nimi.
2.WUJEK.1923I przymusili go, mówiąc: Zostań z nami; boć się ma ku wieczoru, i dzień się już nachylił. I wszedł z nimi.
3.RAKOW.NTI przymusili go, mówiąc: Zetrwaj z nami, bo się ku wieczoru ma, i nachylił się dzień. I wszedł aby zetrwał z nimi.
4.GDAŃSKA.1881Ale go oni przymusili, mówiąc: Zostań z nami, boć się ma ku wieczorowi, i już się dzień nachylił. I wszedł, aby został z nimi.
5.GDAŃSKA.2017Lecz oni go przymusili, mówiąc: Zostań z nami, bo zbliża się wieczór i dzień się już kończy. Wszedł więc, aby z nimi zostać.
6.SZCZEPAŃSKIAle wymogli na Nim, mówiąc: Zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi, i dzień {już} na schyłku. I wszedł, <by zagościć> razem z nimi.
7.MARIAWICII przymuszali Go, mówiąc: Zostań z nami, Panie, boć się ma ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wszedł, aby został z nimi.
8.BIESZK.ŁUK.1931Lecz oni prosili go usilnie: „Zostań z nami! Bo ma się już ku wieczorowi i dzień się nachylił”. I wstąpił do nich i pozostał z nimi.
9.GRZYM1936Ale go nakłonili, żeby został, namawiając: Zostań z nami, bo się już ściemnia a dzień ma się ku schyłkowi. I wszedł razem z nimi.
10.DĄBR.WUL.1973I przymusili go mówiąc: Zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wszedł z nimi.
11.DĄBR.GR.1961I przymusili go mówiąc: Zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wszedł, aby zostać z nimi.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi.
13.BRYTYJKAI przymusili go, by został, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi.
14.POZNAŃSKAAle Go uprosili: - Zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wszedł, aby zostać z nimi.
15.WARSZ.PRASKALecz oni nastawali na Niego mówiąc: Zostań z nami; zbliża się wieczór, dzień się już kończy. Wszedł więc, by zostać z nimi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem go przymusili, mówiąc: Zostań z nami, bo jest ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Więc wszedł, by z nimi zostać.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWymogli jednak na Nim: Zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień chyli się ku końcowi. Wstąpił więc, by z nimi zostać.
18.TOR.PRZ.2023I przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi i już się dzień nachylił ku końcowi. I wstąpił, aby z nimi pozostać.