« Łuk 24:32 Ewangelia Łukasza 24:33 Łuk 24:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wstawszy tejże godziny wrócili się do Jeruzalema, i naleźli zgromadzonych jedennaście i którzy z nimi.
2.WUJEK.1923A wstawszy téjże godziny, wrócili się do Jeruzalem i znaleźli zgromadzonych jedenaście i tych, którzy z nimi byli,
3.RAKOW.NTA wstawszy onejże godziny, wrócili się do Jeruzalem, i naleźli zgromadzonych jedennaście, i one którzy z nimi byli,
4.GDAŃSKA.1881A wstawszy onejże godziny, wrócili się do Jeruzalemu, i znaleźli zgromadzonych onych jedenaście, i tych, którzy z nimi byli,
5.GDAŃSKA.2017A wstawszy o tej godzinie, wrócili do Jerozolimy i zastali zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli.
6.SZCZEPAŃSKIA wstawszy tejże chwili wrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych Jedenastu i ich towarzyszów.
7.MARIAWICII wstawszy tejże godziny, wrócili się do Jeruzalem i znaleźli zgromadzonych Jedenastu i tych, którzy z nimi byli
8.BIESZK.ŁUK.1931Tejże jeszcze godziny wybrali się w drogę powrotną do Jerozolimy. Tam zastali zebranych jedenastu innych uczniów.
9.GRZYM1936I tejże godziny wstali i wrócili do Jerozolimy; tam spotkali się z innymi towarzyszami,
10.DĄBR.WUL.1973I powstawszy tejże godziny, wrócili do Jeruzalem. I znaleźli zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nim byli,
11.DĄBR.GR.1961I powstawszy tejże godziny, wrócili do Jeruzalem. I znaleźli zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli,
12.TYSIĄCL.WYD5W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych,
13.BRYTYJKAI wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli,
14.POZNAŃSKAI w tej samej chwili powrócili do Jeruzalem. Tam znaleźli Jedenastu zebranych razem oraz ich towarzyszy,
15.WARSZ.PRASKAI powstawszy, jeszcze tej samej godziny wrócili do Jerozolimy, gdzie znaleźli Jedenastu zgromadzonych razem z tymi, którzy z nimi byli.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I o tej samej godzinie wstali, wrócili do Jerozolimy oraz znaleźli zebranych jedenastu, i tych innych z nimi,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJeszcze tej samej godziny wstali i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali jedenastu zgromadzonych wraz z innymi.
18.TOR.PRZ.2023I wstali w tej samej godzinie, i wrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych jedenastu, i tych, którzy byli z nimi,