« Łuk 24:37 Ewangelia Łukasza 24:38 Łuk 24:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im: Co się trwożycie, a przecz myśli wstępują do serc waszych?
2.WUJEK.1923I rzekł im: Czemuście się zatrwożyli, a myśli wstępują do serc waszych?
3.RAKOW.NTI rzekł im: Przecz strwożeni jesteście, i przecz rozmyślenia wstępują do serc waszych?
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im: Czemuście się zatrwożyli, i czemu myśli wstępują do serc waszych?
5.GDAŃSKA.2017I zapytał ich: Czemu się boicie i czemu myśli budzą się w waszych sercach?
6.SZCZEPAŃSKII rzekł do nich: Czemuście się przerazili i dlaczego powątpiewania mają przystęp do serc waszych?
7.MARIAWICITedy im rzekł: Czemuście się zatrwożyli i myśli wstępują do serc waszych? Oglądajcie ręce Moje i nogi, że to Ja jestem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Dlatego Pan przemówił do nich temi słowy: „Czemuż to zmieszaliście się? I dlaczego żywicie nieufność w sercach waszych?
9.GRZYM1936I rzekł im: Czemu się boicie i pozwalacie wątpić sercom waszym?
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Czemuście się zatrwożyli, a myśli różne wstępują do serc waszych?
11.DĄBR.GR.1961I rzekł im: Czemuście się zatrwożyli, czemuż myśli różne wstępują do serc waszych?
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?
13.BRYTYJKALecz On rzekł im: Czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach?
14.POZNAŃSKAPowiedział więc im: - Czemuście tacy przerażeni i dlaczego wątpliwości budzą się w sercach waszych?
15.WARSZ.PRASKAPowiedział im: Czemuż jesteście tak przerażeni i różne domysły cisną się wam do serca?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc im powiedział: Dlaczego jesteście wstrząśnięci i czemu myśli wznoszą się w waszym sercu?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus jednak zapytał: Dlaczego się niepokoicie i dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości?
18.TOR.PRZ.2023A On im powiedział: „Dlaczego jesteście zatrwożeni i dlaczego wątpliwości wstępują do waszych serc?