« Łuk 24:38 Ewangelia Łukasza 24:39 Łuk 24:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Baczcie ręce moje i nogi (moje), iż ja jestem. Pomacajcie mię i oglądajcie, bo duch ciała i kości niema, jako mnie baczycie mającego.
2.WUJEK.1923Oglądajcie ręce moje i nogi, żeciem Ja tenże jest, dotykajcie się i przypatrujcie; bo duch nie ma ciała ani kości, jako widzicie, że Ja mam.
3.RAKOW.NTObaczcie ręce moje i nogi moje; iż on ja jestem; dotykajcie się mnie i obaczcie; iż duch ciała i kości nie ma, jako mnie widzicie mającego.
4.GDAŃSKA.1881Oglądajcie ręce moje i nogi moje, żemci ja jest on; dotykajcie się mnie, a obaczcie; bo duch nie ma ciała ani kości, jako widzicie, że ja mam.
5.GDAŃSKA.2017Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to jestem ja. Dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam.
6.SZCZEPAŃSKIOglądajcie ręce moje i stopy <moje>, że to Ja sam jestem; dotykajcie się <Mnie>, a przekonacie się, albowiem duch nie ma ciała ani kości, jako widzicie, że Ja posiadam.
7.MARIAWICIDotykajcie się i oglądajcie, boć duch ciała i kości nie ma, jako widzicie, że Ja mam.
8.BIESZK.ŁUK.1931Oglądajcie ręce i nogi moje! Wszak ja to sam jestem! Dotykajcie mnie, a przekonacie się. Duch przecież nie ma ani ciała ani kości, co u mnie widzicie”.
9.GRZYM1936Oglądajcie ręce i nogi moje, że to ja jestem; dotykajcie się i przypatrzcie uważnie. Duch nie ma ciała i kości, a widzicie, że ja mam.
10.DĄBR.WUL.1973Oglądajcie ręce moje i nogi, że to ja sam jestem: dotykajcie się i patrzcie; przecież duch nie ma ciała ani kości, jako widzicie, że ja mam.
11.DĄBR.GR.1961Oglądajcie ręce moje i nogi, że to ja sam jestem, dotykajcie i patrzcie; duch przecież nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam.
12.TYSIĄCL.WYD5Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.
13.BRYTYJKASpójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.
14.POZNAŃSKAOglądajcie moje ręce i moje nogi, bo to Ja jestem! Dotykajcie Mnie i przekonajcie się, przecież duch nie ma ciała ani kości, a Ja mam - jak widzicie!
15.WARSZ.PRASKAPopatrzcie na moje ręce i nogi! To Ja jestem! Dotykajcie i przyglądajcie się! Przecież duch nie ma ciała ani kości, a Ja je mam.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oglądajcie moje ręce i moje stopy, że ja nim jestem; pomacajcie mnie i zobaczcie, gdyż duch nie ma cielesnej natury oraz kości, jak widzicie, że ja mam.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyjrzyjcie się moim rękom oraz moim stopom - to jestem Ja sam. Dotknijcie Mnie. Zauważcie, że duch nie ma ciała ani kości, a Ja - jak widzicie - mam.
18.TOR.PRZ.2023Zobaczcie moje ręce i moje stopy, że to jestem ja sam; dotknijcie mnie i zobaczcie, że duch nie ma ciała ani kości, tak jak widzicie, że ja mam.”