« Łuk 24:3 Ewangelia Łukasza 24:4 Łuk 24:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy one zumiewały się nad tem, oto dwa mężowie stanęli przy nich w odzieniu błyszczącem się.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy się sercem zatrwożyły dlatego, oto dwaj mężowie stanęli przy nich w szatach świetnych.
3.RAKOW.NTI sstało się, gdy wątpiły ony o tym, a oto, dwa mężowie stanęli przy nich w szatach połyskających się.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy się dlatego zatrwożyły, że oto dwaj mężowie stanęli przy nich w szatach świetnych.
5.GDAŃSKA.2017A gdy zakłopotały się z tego powodu, nagle dwaj mężowie stanęli przy nich w lśniących szatach.
6.SZCZEPAŃSKIGdy zaś tem były zaniepokojone, oto dwaj mężowie w odzieniu lśniącem stanęli przy nich.
7.MARIAWICII stało się, gdy się zdumiewały nad tem, oto dwaj mężowie stanęli przy nich, w odzieniu lśniącem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Nie ochłonęły jeszcze z przerażenia – a oto opodal stanęli dwaj mężowie w lśniących szatach.
9.GRZYM1936Zatrwożyły się tem ich serca, a oto dwaj mężowie w szatach jaśniejących stanęli przy nich.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy były niepokojem zdjęte, że oto stanęli przy nich dwaj mężowie w szatach lśniących.
11.DĄBR.GR.1961I stało się, gdy były niepokojem zdjęte, że oto stanęli przy nich dwaj mężowie w szatach jaśniejących.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach.
13.BRYTYJKAGdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach.
14.POZNAŃSKAKiedy nie wiedziały, co o tym sądzić, stanęli przed nimi dwaj mężczyźni w lśniących szatach.
15.WARSZ.PRASKAI kiedy z tego powodu nie wiedziały, co robić, oto dwaj mężczyźni w lśniących szatach stanęli obok nich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc w ich zakłopotaniu względem tego, zdarzyło się także, że oto stanęli przy nich dwaj mężowie w lśniących szatach.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach.
18.TOR.PRZ.2023I gdy zaczęły się tym niepokoić, oto nagle dwaj mężczyźni w lśniących szatach stanęli obok nich.