« Łuk 24:42 Ewangelia Łukasza 24:43 Łuk 24:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A (tak) wziąwszy, przed nimi jadł.
2.WUJEK.1923A gdy jadł przed nimi, wziąwszy ostatki, dał im.
3.RAKOW.NTI wziąwszy, przed nimi jadł.
4.GDAŃSKA.1881A on wziąwszy, jadł przed nimi.
5.GDAŃSKA.2017A on wziął i jadł przy nich.
6.SZCZEPAŃSKIA On wziął, i jadł wobec nich, {resztę zaś im podał}.
7.MARIAWICIA gdy jadł przed nimi, wziąwszy ostatek, dał im.
8.BIESZK.ŁUK.1931A on wziął to i spożył w ich obecności.
9.GRZYM1936I jadł wobec nich a resztę im oddał.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy zjadł wobec nich, wziąwszy resztę oddał im.
11.DĄBR.GR.1961I wziąwszy, jadł wobec nich.
12.TYSIĄCL.WYD5Wziął i spożył przy nich.
13.BRYTYJKAA On wziął i jadł przy nich.
14.POZNAŃSKAI wziąwszy go zjadł na ich oczach.
15.WARSZ.PRASKAa On, wziąwszy jadł na ich oczach.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wziął oraz wobec nich zjadł.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOn wziął ją i zjadł na ich oczach.
18.TOR.PRZ.2023A On wziął i jadł przy nich.