« Łuk 24:47 Ewangelia Łukasza 24:48 Łuk 24:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wy zaś jesteście świadkowie tego.
2.WUJEK.1923A wy jesteście świadkami tego.
3.RAKOW.NTA wy jesteście świadkowie tych rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881A wy jesteście świadkami tego.
5.GDAŃSKA.2017A wy jesteście tego świadkami.
6.SZCZEPAŃSKIWy {zaś} jesteście tego świadkami.
7.MARIAWICIA wy jesteście świadkami tych rzeczy.
8.BIESZK.ŁUK.1931A wy jesteście świadkami tego.
9.GRZYM1936Wy jesteście świadkami tego.
10.DĄBR.WUL.1973A wy jesteście tego świadkami.
11.DĄBR.GR.1961Wy jesteście tego świadkami.
12.TYSIĄCL.WYD5Wy jesteście świadkami tego.
13.BRYTYJKAWy jesteście świadkami tego.
14.POZNAŃSKAWyście tego świadkami.
15.WARSZ.PRASKAWy zaś macie świadczyć o tym wszystkim.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wy jesteście tego świadkami.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWy jesteście tego świadkami.
18.TOR.PRZ.2023A wy jesteście tego świadkami.