« Łuk 24:50 Ewangelia Łukasza 24:51 Łuk 24:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy on błogosławił, odstąpił od nich, i podnosił się do nieba.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi i był niesion do nieba.
3.RAKOW.NTI sstało się gdy błogosławił on im, rozstał się z nimi, i był niesion wzgórę do nieba.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi, i był niesiony w górę do nieba.
5.GDAŃSKA.2017A gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony w górę do nieba.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy im błogosławił, rozstał się z nimi, {i wzniósł się do nieba}.
7.MARIAWICII stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi i był niesiony do Nieba.
8.BIESZK.ŁUK.1931A błogosławiąc jeszcze, rozstał się z nimi i wzniósł się do nieba.
9.GRZYM1936A błogosławiąc ich, rozstał się z nimi i uniósł się ku niebu.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy im błogosławił, że rozstał się z nimi i wzniósł się do nieba.
11.DĄBR.GR.1961I stało się, gdy im błogosławił, że odłączył się od nich i wzniósł się do nieba.
12.TYSIĄCL.WYD5A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
13.BRYTYJKAI stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi.
14.POZNAŃSKAA kiedy ich błogosławił, odszedł od nich (i został zabrany do nieba).
15.WARSZ.PRASKAI tak, udzielając im błogosławieństwa, odszedł od nich i został zabrany do nieba.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I w czasie, gdy on im wielbił, stało się, że rozstał się z nimi oraz został zabrany do niebios.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTakże gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i zaczął wznosić się ku niebu.
18.TOR.PRZ.2023I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.