« Łuk 24:5 Ewangelia Łukasza 24:6 Łuk 24:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie jest tu, ale powstał. Wspomnicie, jako mawiał wam, jeszcze będąc w Galilei.
2.WUJEK.1923Niemasz go tu, ale wstał. Wspomnijcie, jako wam powiadał, gdy jeszcze był w Galilei,
3.RAKOW.NTNiemasz go tu, ale wzbudzony jest; wspomnicie jako powiedał wam, jeszcze będąc w Galileiey,
4.GDAŃSKA.1881Nie maszci go tu, ale wstał: wspomnijcie, jako wam powiadał, gdy jeszcze był w Galilei,
5.GDAŃSKA.2017Nie ma go tu, ale powstał z martwych. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, gdy był jeszcze w Galilei:
6.SZCZEPAŃSKINiemasz Go tu! Wszak powstał z martwych; przypomnijcie sobie, co wam powiedział, gdy był w Galilei,
7.MARIAWICINiema Go tu, ale wstał. Wspomnijcie, jako wam powiadał, gdy jeszcze był w Galilei,
8.BIESZK.ŁUK.1931Nie masz go tu – zmartwychwstał! Przypomnijcie sobie, co mówił do was, będąc jeszcze w Galilei.
9.GRZYM1936Niemasz go tutaj; zmartwychwstał; przypomnijcie sobie, co wam powiedział, gdy był jeszcze w Galilei:
10.DĄBR.WUL.1973Nie masz go tu, ale powstał. Wspomnijcie, jako wam mówił, gdy był jeszcze w Galilei,
11.DĄBR.GR.1961Nie masz go tu, ale powstał. Wspomnijcie jak wam mówił, kiedy był jeszcze w Galilei,
12.TYSIĄCL.WYD5Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:
13.BRYTYJKANie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei,
14.POZNAŃSKANie ma Go tu, powstał z martwych! Przypomnijcie sobie, jak wam powiedział, kiedy był jeszcze w Galilei:
15.WARSZ.PRASKANie ma Go tu, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam powiedział, gdy jeszcze przebywał z wami w Galilei.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie jest tutaj, lecz wstał. Pamiętajcie jak wam powiedział, kiedy był jeszcze w Galilei,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ma Go tu, zmartwychwstał! Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei,
18.TOR.PRZ.2023Nie ma Go tutaj, ale został wzbudzony z martwych; przypomnijcie sobie, jak wam to powiedział, gdy jeszcze był w Galilei,