« Łuk 24:6 Ewangelia Łukasza 24:7 Łuk 24:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc iż musi syn człowieczy być wydan do rąk ludzi grzesznych, i być ukrzyżowan, a trzeciego dnia powstać.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Iż potrzeba, aby Syn człowieczy był wydan w ręce ludzi grzesznych i był ukrzyżowan a trzeciego dnia aby zmartwychwstał.
3.RAKOW.NTMówiąc: Iż potrzeba aby Syn człowieczy był wydan w ręce ludzi grzesznych, i żeby był ukrzyżowan; a trzeciego dnia powstał.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Iż Syn człowieczy musi być wydany w ręce ludzi grzesznych, i być ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstać.
5.GDAŃSKA.2017Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstać.
6.SZCZEPAŃSKIi mówił: »Potrzeba, by Syna człowieczego wydano w ręce ludzi grzesznych i ukrzyżowano, i by dnia trzeciego zmartwychwstał«.
7.MARIAWICImówiąc: Że potrzeba, aby Syn Człowieczy był wydany w ręce ludzi grzesznych i był ukrzyżowany, a dnia trzeciego zmartwychwstał.
8.BIESZK.ŁUK.1931Rzekł bowiem: Potrzeba, aby Syn człowieczy był wydan w ręce ludzi grzesznych i ukrzyżowan, a trzeciego dnia zmartwychwstał”.
9.GRZYM1936iż syn człowieczy musiał być wydany w ręce grzeszników, śmierć ponieść krzyżową i trzeciego dnia zmartwychwstać.
10.DĄBR.WUL.1973powiadając, że potrzeba, aby Syn Człowieczy wydany był w ręce grzeszników i ukrzyżowany był, a dnia trzeciego zmartwychwstał.
11.DĄBR.GR.1961że potrzeba, aby Syn Człowieczy wydany był w ręce grzeszników i ukrzyżowany, a dnia trzeciego zmartwychwstał.
12.TYSIĄCL.WYD5Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.
13.BRYTYJKAŻe Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać.
14.POZNAŃSKATrzeba, aby Syn Człowieczy został wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstał.
15.WARSZ.PRASKASyn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników, musi być ukrzyżowany, by trzeciego dnia zmartwychwstał.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i mówił o Synu Człowieka, że musi zostać wydanym w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowanym, a w trzecim dniu powstać.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITże Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać.
18.TOR.PRZ.2023Mówiąc, że „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, i być ukrzyżowany, a trzeciego dnia powstać z martwych .”