« Łuk 2:52 Ewangelia Łukasza 3:1 Łuk 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574ROku lepak piętnastego panowania Tyberyusza Cesarza, gdy starostą był Judskim Pontski Piłat, a tetrarchą Galileyskim Herod, Filip lepak brat jego tetrarchą Itureyskim, i Trachonitydy krainy, a Lisania tetrarchą Abileńskim.
2.WUJEK.1923A piętnastego roku panowania Tyberyusza Cesarza, gdy Poncyusz Piłat rządził Żydowską ziemią, a Herod był Tetrarchą Galilejskim, a Filip, brat jego, Tetrarchą Iturejskim i Trachonitskiéj krainy, a Lizaniasz Abileńskim Tetrarchą;
3.RAKOW.NTA roku piętnastego za panowania Tyberyusza Cesarza, gdy Starostą Poncyus Piłat był Judskim, a tetrarchą Galileyskim Herod, a Filip brat jego tetrarchą Itureyskim, i Trachonitskiey krainy, a Lizaniasz Abileńskim tetrarchą,
4.GDAŃSKA.1881A roku piętnastego panowania Tyberyjusza Cesarza, gdy Poncki Piłat był starostą Judzkim, a Herod Tetrarchą Galilejskim, a Filip, brat jego, Tetrarchą Iturejskim i krainy Trachonickiej, a Lizanijasz Tetrarchą Abileńskim,
5.GDAŃSKA.2017A w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny;
6.SZCZEPAŃSKIA w piętnastym roku rządów Tyberyusza cesarza, gdy Poncyusz Piłat zarządzał Judeą, a Herod był tetrarchą Galilei, Filip zaś, brat jego, tetrarchą Iturei i okręgu Trachonitis, gdy Lizaniasz, jako tetrarcha, rządził Abileną,
7.BIESZK.ŁUK.1931Działo się to w piętnastym roku panowania cesarza Tyberjusza. Wtenczas był Poncki Piłat namiestnikiem Judei, Herod naczelnikiem Galilei, Filip brat jego naczelnikiem dzielnicy iturejskiej i trachonitskiej. Lizanjasz naczelnikiem dzielnicy abileńskiej.
8.GRZYM1936W piętnastym roku panowania cesarza Tyberjusza, za wielkorządztwa Piłata Poncjusza w ziemi żydowskiej, kiedy tetrarchą Galilei był Herod u Filip, brat jego, w Iturei i Trachonidzie, Lizanjasz zaś w Abilene,
9.DĄBR.WUL.1973Roku piętnastego panowania Tyberiusza cesarza, gdy Piłat Poncjusz zarządzał Judeą i Herod był tetrarchą Galilei, a Filip, brat jego, tetrarchą Iturei i krainy Trachonickiej, gdy Lizaniasz był tetrarchą Abileny,
10.DĄBR.GR.1961Roku piętnastego panowania cesarza Tyberiusza, gdy Piłat Poncjusz zarządzał Judeą i Herod był tetrarchą Galilei, a Filip, brat jego, tetrarchą Iturei i krainy Trachonickiej, gdy Lizaniasz był tetrarchą Abileny,
11.TYSIĄCL.WYD5Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny;
12.BRYTYJKAW piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz,
13.POZNAŃSKAW piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, kiedy Poncjusz Piłat zarządzał Judeą, a Herod był tetrarchą Galilei, Filip zaś, brat jego, tetrarchą Iturei i Krainy Trachonickiej, a Lizaniasz tetrarchą Abileny,
14.WARSZ.PRASKAStało się to w piętnastym roku panowania Tyberiusza cesarza. Poncjusz Piłat był wtedy namiestnikiem Judei, Herod – tetrarchą Galilei, a jego brat Filip – tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, Lizaniasz zaś tetrarchą Abileny.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, za Poncjusza Piłata będącego namiestnikiem Judei, Heroda będącego tetrarchą Galilei, i jego brata Filipa będącego tetrarchą Iturei oraz krainy Trachonitis; za Lizaniasza będącego tetrarchą Abileny,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, Filip, jego brat, tetrarchą Iturei oraz okręgu Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny,
17.TOR.NOWE.PRZ.A w piętnastym roku panowania Cezara Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, a Herod tetrarchą Galilei, Filip, jego brat, tetrarchą Iturei i okręgu Trachonis, a Lizaniasz tetrarchą Abileny,