« Łuk 3:18 Ewangelia Łukasza 3:19 Łuk 3:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Herod lepak tetrarcha strofowany od niego o Herodyadę żonę brata jego, i o wszytko co czynił złe Herod.
2.WUJEK.1923A Herod Tetrarcha, będąc strofowany od niego o Herodyadę, żonę brata swego, i o wszystkie złości, które czynił Herod,
3.RAKOW.NTA Herod tetrarcha będąc przekonany od niego, dla Herodyady żony brata jego Filipa, i dla wszytkich złych rzeczy które czynił Herod,
4.GDAŃSKA.1881A Herod Tetrarcha, będąc strofowany od niego dla Herodyjady, żony Filipa, brata jego, i dla wszystkich złych spraw, które czynił Herod.
5.GDAŃSKA.2017Lecz tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, i z powodu wszystkich złych czynów, których się dopuścił;
6.SZCZEPAŃSKIHerod zaś tetrarcha, strofowany przez niego za Herodyadę, żonę brata swego, i za wszystkie zbrodnie, których się Herod dopuścił,
7.MARIAWICIA Herod tetrarcha, będąc strofowany przez niego o Herodyadę, żonę brata swego, i o wszystkie złości, które czynił Herod,
8.BIESZK.ŁUK.1931Herod zaś, książę dzielnicy, był często karcony surowo przez Jana z powodu Herodiady, żony brata swego i dla wszystkich innych haniebnych czynów, których się pozatem dopuszczał.
9.GRZYM1936Ale tetrarcha Herod, którego Jan gromił za życia z Herodjadą, żoną brata, i za wszystkie jego nieprawości,
10.DĄBR.WUL.1973Ale Herod tetrarcha, będąc strofowany od niego o Herodiadę, żonę brata swego, i dla innych złych spraw, które uczynił Herod,
11.DĄBR.GR.1961A Herod tetrarcha, będąc napominany przez niego o Herodiadę, żonę brata swego, i z powodu wszystkich innych złych spraw, jakie uczynił,
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu wszystkich złych czynów, które popełnił,
13.BRYTYJKAA tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony brata swego, i z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił,
14.POZNAŃSKAA Herod tetrarcha, upominany przez niego z powodu Herodiady, żony jego brata, i z powodu wszystkich innych występków, jakich się dopuścił,
15.WARSZ.PRASKATymczasem Herod tetrarcha otrzymawszy naganę z powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu innych jeszcze złych uczynków, których się dopuścił,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś tetrarcha Herod, strofowany przez niego o Herodiadę, żonę jego brata Filipa, oraz o wszystkie złe rzeczy, które Herod uczynił,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast tetrarcha Herod, upominany przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, oraz z powodu innych nadużyć, których się dopuścił,
18.TOR.PRZ.2023A tetrarcha Herod, napominany przez niego z powodu Herodiady, żony Filipa, swojego brata, i z powodu wszystkich złych rzeczy, które uczynił Herod,