« Łuk 3:20 Ewangelia Łukasza 3:21 Łuk 3:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy się nurzał wszytek lud, i Jesus ponurzony modlił się, otworzyło się niebo.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy był chrzczon wszystek lud, i gdy Jezus był chrzczon i modlił się, że się niebo otworzyło;
3.RAKOW.NTA sstało się, gdy był ponurzan wszytek lud, i Jezus ponurzony był, i modlił się, że się otworzyło niebo.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy był ochrzczony wszystek lud, i gdy Jezus był ochrzczony, i modlił się, że się niebo otworzyło;
5.GDAŃSKA.2017I stało się tak, że kiedy wszyscy ludzie byli ochrzczeni, również Jezus został ochrzczony, a gdy się modlił, otworzyło się niebo;
6.SZCZEPAŃSKIA gdy wszystek lud przyjmował chrzest, - Jezus zaś po swym chrzcie się modlił - otworzyły się niebiosa,
7.MARIAWICIA stało się, gdy się chrzcił wszystek lud, że gdy Jezus był ochrzczony i modlił się, otworzyło się Niebo,
8.BIESZK.ŁUK.1931Wraz z całym ludem także i Pan Jezus przyjął chrzest. I wówczas, gdy Jezus jeszcze się modlił, otworzyło się niebo
9.GRZYM1936I zdarzyło się razu pewego, że gdy lud się chrzcił a Jezus po chrzcie swoim modlił się, otworzyło się niebo,
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy wszystek lud chrzest przyjmował i gdy Jezus był ochrzczony i modlił się, otworzyły się niebiosa,
11.DĄBR.GR.1961I stało się, kiedy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus był ochrzczony i modlił się, otworzyły się niebiosa,
12.TYSIĄCL.WYD5Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo
13.BRYTYJKAA gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo
14.POZNAŃSKALud tłumnie przyjmował chrzest. A kiedy Jezus został ochrzczony i modlił się, otwarły się niebiosa
15.WARSZ.PRASKAA kiedy ochrzcił wszystkich ludzi i udzielał chrztu Jezusowi, który w tym czasie się modlił, otworzyło się niebo,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A pośród chrztu całego ludu oraz ochrzczonego i modlącego się Jezusa wydarzyło się, że zostało otwarte Niebo,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy więc cały lud przyjął chrzest, został ochrzczony również Jezus, a w czasie Jego modlitwy otworzyło się niebo
18.TOR.PRZ.2023A stało się, że cały lud był ochrzczony, również Jezus został ochrzczony, a gdy się modlił, otworzyło się niebo,