« Łuk 3:21 Ewangelia Łukasza 3:22 Łuk 3:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zstąpił duch święty cielesną osobą jako gołąb nań, i głos z nieba był (mówiąc:) Ty jesteś syn mój miły, w tobie polubiłem.
2.WUJEK.1923I zstąpił nań Duch Święty w osobie cielesnéj jako gołębica, i stał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój miły, w tobiem upodobał sobie.
3.RAKOW.NTA zstąpił duch święty własnym kształtem jako gołąb nań; i głos z nieba stał się, mówiący: Ty jesteś on Syn mój miły, w tobie mi się upodobało.
4.GDAŃSKA.1881I zstąpił nań Duch Święty w kształcie cielesnym jako gołębica, i stał się głos z nieba, mówiąc: Tyś jest on Syn mój miły; w tobie mi się upodobało.
5.GDAŃSKA.2017I zstąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w tobie mam upodobanie.
6.SZCZEPAŃSKIa Duch Święty widzialnie, jakby gołębica, spłynął na Niego. Głos też odezwał się z nieba: Tyś jest Syn mój miły; w Tobie mam upodobanie.
7.MARIAWICIi zstąpił na Niego Duch Święty w cielesnej postaci jako gołębica, i stał się głos z nieba: Tyś jest Syn Mój Miły, w Tobiem Sobie upodobał.
8.BIESZK.ŁUK.1931i zstąpił nań Duch święty w postaci cielesnej, jakby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest syn mój miły, w tobiem sobie upodobał”.
9.GRZYM1936i Duch święty zstąpił na niego pod postacią gołębicy a z nieba dał się słyszeć głos: Tyś jest syn mój miły: w tobie upodobałem sobie.
10.DĄBR.WUL.1973a Duch Święty widzialnie, jako gołębica, zstąpił nań. I stał się głos z nieba, mówiący: Tyś jest syn mój umiłowany, w tobie upodobałem sobie.
11.DĄBR.GR.1961a Duch Święty widzialnie, jako gołębica, zstąpił na niego. I stał się głos z nieba: Tyś jest syn mój umiłowany, w tobie upodobałem sobie.
12.TYSIĄCL.WYD5i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
13.BRYTYJKAI zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica, i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
14.POZNAŃSKAi Duch Święty zstąpił na Niego w widzialnej jak gołębica postaci, a z nieba odezwał się głos: - Tyś mój syn ukochany, Ciebie sobie upodobałem.
15.WARSZ.PRASKAa Duch Święty, w postaci cielesnej niby gołębica, zstąpił na Niego. Z nieba zaś słychać było głos: Tyś jest moim najmilszym synem, w Tobie mam upodobanie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i spłynął na niego Duch Święty, w cielesnym wyglądzie jak gołębica. Pojawił się też głos z Nieba, mówiący: Ty jesteś Mój Syn umiłowany, w tobie upodobałem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITi zstąpił na Niego Duch Święty w cielesnej postaci przypominającej gołębicę. Przy tym z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim ukochanym Synem, źródłem mojej radości.
18.TOR.PRZ.2023I zstąpił na Niego Duch Święty w postaci cielesnej, jakby gołębica, i rozległ się głos z nieba, mówiący: Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie.