« Łuk 3:25 Ewangelia Łukasza 3:26 Łuk 3:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Maathów, Mathatiów, Semejów, Josefów, Judów,
2.WUJEK.1923Któiy był Mahath, który był Matthathiaszów, który był Semei, który był Józeph, który był Juda,
3.RAKOW.NTMaathowego, Mattathiowego, Semejego, Józefowego, Judowego,
4.GDAŃSKA.1881Syna Maatowego, syna Mattatyjaszowego, syna Semejego, syna Józefowego, syna Judowego,
5.GDAŃSKA.2017Syna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Józefa, syna Judy;
6.SZCZEPAŃSKIsyna Mahata, syna Matfatyasza, syna Semeja, syna Josecha, syna Jody,
7.BIESZK.ŁUK.1931Mahat, Mattatjasz, Semej, Józef, Joda,
8.GRZYM1936Mahata, Matatjasza, Semei, Józefa, Judy,
9.DĄBR.WUL.1973syna Mahata, syna Matatiasza, syna Semeja, syna Józefa, syna Judy,
10.DĄBR.GR.1961syna Mahata, syna Matatiasza, syna Semeji, syna Józefa, syna Jody,
11.TYSIĄCL.WYD5syna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Josecha, syna Jody,
12.BRYTYJKASyna Mahata, syna Mattatiasza, syna Semeja, syna Josecha, syna Jody,
13.POZNAŃSKAsyna Maatha, syna Matatiasza, syna Semeja, syna Josecha, syna Jody,
14.WARSZ.PRASKAsyna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Josecha, syna Jody,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Maata, Matatiasza, Semeina, Józefa, Judasa,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMaata, Mattatiasza, Semeina, Jozecha, Jody,
17.TOR.NOWE.PRZ.Syna Mahata, syna Mattatijasza, syna Semeja, syna Józefa, syna Judy,