« Łuk 3:26 Ewangelia Łukasza 3:27 Łuk 3:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Joanny, Refy, Zorobabelów, Salathielów, Neryów,
2.WUJEK.1923Który był Joanna, który był Resa, który był Zorobabel, który był Salathiel, który był Nery,
3.RAKOW.NTJoannowego, Rysowego, Zorobabelowego, Salathielowego, Nerego,
4.GDAŃSKA.1881Syna Joannowego, syna Resowego, syna Zorobabelowego, syna Salatyjelowego, syna Neryjego,
5.GDAŃSKA.2017Syna Joanana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego;
6.SZCZEPAŃSKIsyna Jana, syna Rezy, syna Zorobabela, syna Salatyela, syna Neryego,
7.BIESZK.ŁUK.1931Jan, Reza, Zorobabel, Salatjel, Nery,
8.GRZYM1936Joanna, Rezy, Zorobabela, Salatjela, Nerego
9.DĄBR.WUL.1973syna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,
10.DĄBR.GR.1961syna Jana, syna Rezy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,
11.TYSIĄCL.WYD5syna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,
12.BRYTYJKASyna Joanana, syna Rezy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,
13.POZNAŃSKAsyna Joanana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,
14.WARSZ.PRASKAsyna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Joanana, Resy, Zorobabela, Salatiela, Neriego,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJoanana, Rezy, Zorobabela, Salatiela, Neriego,
17.TOR.NOWE.PRZ.Syna Joananna, syna Rezy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,