« Łuk 3:2 Ewangelia Łukasza 3:3 Łuk 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przychodził do wszelkiej okolice Jordana, przepowiedając ponurzenie pokajania na odpuszczenie grzechów.
2.WUJEK.1923I przyszedł do wszystkiéj krainy Jordanu, opowiadając chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.
3.RAKOW.NTI przyszedł do wszytkiej okolice Jordanu, obwoływając ponurzenie pokajania na odpuszczenie grzechów;
4.GDAŃSKA.1881I przyszedł do wszystkiej krainy leżącej około Jordanu, każąc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.
5.GDAŃSKA.2017I obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest pokuty na przebaczenie grzechów.
6.SZCZEPAŃSKII przeszedł całą okolicę nadjordańską, głosząc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów,
7.BIESZK.ŁUK.1931Tenże zatem chodził po całej okolicy nad Jordanem, wzywając do chrztu pokuty na odpuszczenie grzechów,
8.GRZYM1936I zaczął obchodzić wszystkie okolice Jordanu, głosząc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów,
9.DĄBR.WUL.1973I przyszedł do całej krainy Jordanu, głosząc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów;
10.DĄBR.GR.1961I przyszedł do całej krainy nad brzegami Jordanu, głosząc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów;
11.TYSIĄCL.WYD5Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów,
12.BRYTYJKAI przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów,
13.POZNAŃSKAPrzeszedł on całą okolicę nadjordańską, nawołując do chrztu nawrócenia dla odpuszczenia grzechów.
14.WARSZ.PRASKAI obchodził wszystkie okolice nad Jordanem, głosząc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I przyszedł do całej okolicy Jordanu, głosząc chrzest skruchy ku odpuszczeniu grzechów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzemierzał on więc całą okolicę Jordanu i wzywał ludzi do przyjęcia chrztu opamiętania dla dostąpienia przebaczenia grzechów.
17.TOR.NOWE.PRZ.I obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów;