« Łuk 3:29 Ewangelia Łukasza 3:30 Łuk 3:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Symeonów, Judów, Josefów, Jonanów, Eliakimów,
2.WUJEK.1923(3:31) Który był Symeon, który był Juda, który był Józeph, który był Jona, który był Eliachim,
3.RAKOW.NTSymeonowego, Judowego, Józefowego, Jonanowego, Eliakimowego,
4.GDAŃSKA.1881Syna Symeonowego, syna Judowego, syna Józefowego, syna Jonanowego, syna Elijakimowego,
5.GDAŃSKA.2017Syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonana, syna Eliakima;
6.SZCZEPAŃSKIsyna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonasza, syna Eliakima,
7.BIESZK.ŁUK.1931Symeon, Juda, Józef, Jonasz, Eljakim,
8.GRZYM1936Szymona, Judy, Józefa, Jony, Eljakima,
9.DĄBR.WUL.1973syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonasza, syna Eliakima,
10.DĄBR.GR.1961syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jony, syna Eliakima,
11.TYSIĄCL.WYD5syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima,
12.BRYTYJKASyna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima,
13.POZNAŃSKAsyna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Elikima,
14.WARSZ.PRASKAsyna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jony, syna Eliakima,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Symeona, Judasa, Józefa, Jonama, Eliakima,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSymeona, Judy, Józefa, Jonama, Eliakima,
17.TOR.NOWE.PRZ.Syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakeima,