« Łuk 3:37 Ewangelia Łukasza 3:38 Łuk 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Enosów, Setów, Adamów, Boży.
2.WUJEK.1923(3:39) Który był Henos, który był Seth, który był Adamów, który był Boży.
3.RAKOW.NTEnosowego, Sethowego, Adamowego, Bożego.
4.GDAŃSKA.1881Syna Enosowego, syna Setowego, syna Adamowego, syna Bożego.
5.GDAŃSKA.2017Syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Boga.
6.SZCZEPAŃSKIsyna Enosa, syna Sela, syna Adama, a ten był od Boga.
7.MARIAWICIktóry był Henosa, który był Setha, który był Adama, który był Boga.
8.BIESZK.ŁUK.1931Enos, Set, Adam; – a ten był od Boga.
9.GRZYM1936Enosa, Seta, Adama, który był od Boga.
10.DĄBR.WUL.1973syna Henosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego.
11.DĄBR.GR.1961syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego.
12.TYSIĄCL.WYD5syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego.
13.BRYTYJKASyna Enosza, syna Seta, syna Adama, który był Boży.
14.POZNAŃSKAsyna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego.
15.WARSZ.PRASKAsyna Enosa, syna Seta, syna Adama, który pochodził od Boga.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Enosa, Seta, Adama, Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITEnosa, Seta i w końcu od Adama, który pochodził od Boga.
18.TOR.PRZ.2023Syna Enosza, syna Seta, syna Adama, syna Boga.