« Łuk 3:8 Ewangelia Łukasza 3:9 Łuk 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A już i siekiera u korzenia drzew położona. Wszelkie przeto drzewo nieczyniące owocu dobrego, wycięte będzie, i do ognia wrzucone.
2.WUJEK.1923Boć już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, a przetóż wszelkie drzewo nie rodzące owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
3.RAKOW.NTA już i siekiera u korzenia drzew położona jest; wszelkie tedy drzewo nie czyniące owocu dobrego, bywa wycięte, i w ogień wrzucone.
4.GDAŃSKA.1881A już siekiera do korzenia drzew przyłożona jest; przetoż każde drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone.
5.GDAŃSKA.2017A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
6.SZCZEPAŃSKIWszak przyłożono już <i> siekierę do korzenia drzew; każde zatem drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
7.MARIAWICIJuż bowiem siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, a przeto wszelkie drzewo nie rodzące owocu dobrego będzie wycięte i w ogień wrzucone.
8.BIESZK.ŁUK.1931Już siekiera do korzeni drzew jest przyłożona. Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone”.
9.GRZYM1936Siekiera już przyłożona do korzenia. Wszelkie tedy drzewo, które nie daje dobrego owocu, wycięte będzie i w ogień rzucone.
10.DĄBR.WUL.1973Bo już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie tedy drzewo, które nie daje owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
11.DĄBR.GR.1961Bo już i siekiera do korzenia drzew przyłożona. A wszelkie drzewo, które nie daje owocu dobrego będzie wycięte i w ogień wrzucone.
12.TYSIĄCL.WYD5Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.
13.BRYTYJKAA już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.
14.POZNAŃSKASiekierę już przyłożono do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
15.WARSZ.PRASKASiekiera jest już przyłożona do korzeni drzew: każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i wrzucone do ognia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś teraz, do korzenia drzew przyłożona jest i siekiera. Zatem każde drzewo, które nie wydaje szlachetnego owocu, zostaje wycinane i w ogień wrzucane.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTopór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień.
18.TOR.PRZ.2023Już nawet i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie przynosi dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane w ogień.