« Łuk 3:38 Ewangelia Łukasza 4:1 Łuk 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574JEsus lepak Ducha świętego pełen, wrócił się od Jordanu, i zawiedzon w duchu do pustynie.
2.WUJEK.1923A Jezus pełen Ducha Świętego, wrócił się od Jordanu, i zaprowadzon jest od Ducha na puszczą.
3.RAKOW.NTA Jezus pełen Ducha świętego, wrócił się od Jordanu; i wiedziony był przez ducha na puszczą.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus pełen będąc Ducha Świętego, wrócił się od Jordanu, i pędzony jest od Ducha na puszczą.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię;
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił z nad Jordanu, i prowadzony był przez <tegoż> Ducha na pustkowiu
7.MARIAWICIA Jezus będąc pełen Ducha Świętego, wrócił się od Jordanu, i był wiedziony od Ducha na puszczę.
8.BIESZK.ŁUK.1931Pełen Ducha świętego powrócił Pan Jezus z nad Jordanu. Następnie przez dni czterdzieści oprowadzany był przez Ducha po puszczy. Był także kuszony przez djabła.
9.GRZYM1936A Jezus pełen Ducha świętego wrócił się od Jordanu i został przez Ducha zawiedziony na puszczę,
10.DĄBR.WUL.1973A Jezus pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu i był zawiedziony na pustynię przez Ducha,
11.DĄBR.GR.1961A Jezus pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu i Duch wodził go po pustyni,
12.TYSIĄCL.WYD5Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni
13.BRYTYJKAA Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni,
14.POZNAŃSKAJezus pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i przebywał z natchnienia Ducha na pustyni.
15.WARSZ.PRASKAJezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu. Był następnie wodzony przez Ducha po pustyni
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus, pełen Ducha Świętego, zawrócił od Jordanu oraz w Duchu był prowadzony na pustkowiu,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Jezus pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu i wiedziony przez Ducha chodził po pustyni,
18.TOR.PRZ.2023A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i prowadzony był w Duchu na pustkowie,