« Łuk 4:1 Ewangelia Łukasza 4:2 Łuk 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dni czterdzieści kuszon ode dyabła, i nie jadł nic we dni one, a gdy się skończyły, potym łaknął.
2.WUJEK.1923I był przez czterdzieści dni kuszon od djabła. A nie jadł nic w one dni; a gdy się one kończyły, łaknął.
3.RAKOW.NTPrzez dni czterdzieści kuszonym będąc od dyabła, a nie jadł nic we dni ony; a gdy się skończyły ony, potym łaknął.
4.GDAŃSKA.1881I był przez czterdzieści dni kuszony od dyjabła, a nie jadł nic przez one dni; ale gdy się te skończyły, potem łaknął.
5.GDAŃSKA.2017I przez czterdzieści dni był kuszony przez diabła. Nic nie jadł w tych dniach, a gdy minęły, poczuł głód.
6.SZCZEPAŃSKIdni czterdzieści, [i] był od szatana kuszony. I nic nie jadł w dni owe; atoli po ich upływie uczuł głód.
7.MARIAWICII był tam przez czterdzieści dni, i był kuszony od dyabła. A nic nie jadł w one dni; a gdy się skończyły one dni, łaknął.
8.BIESZK.ŁUK.1931A nie jadł nic w tym czasie. Dlatego też, gdy dni te upłynęły, uczuł głód.
9.GRZYM1936gdzie przez czterdzieści dni szatan go kusił. I nic nie jadł w te dni, a pod koniec poczuł głód.
10.DĄBR.WUL.1973i był przez dni czterdzieści kuszony przez szatana. I nie jadł nic w one dni. A gdy się one skończyły, łaknął.
11.DĄBR.GR.1961i był przez dni czterdzieści kuszony przez szatana. I nie jadł nic w owe dni. A kiedy się one skończyły, łaknął.
12.TYSIĄCL.WYD5czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód.
13.BRYTYJKAI przez czterdzieści dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód.
14.POZNAŃSKATam diabeł kusił Go przez czterdzieści dni, a On nic nie jadł w tych dniach. Kiedy one dobiegły końca, poczuł głód.
15.WARSZ.PRASKAprzez czterdzieści dni i kusił Go diabeł. W ciągu tego czasu nic nie jadł, tak że pod koniec już odczuwał głód.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i czterdzieści dni doświadczany przez tego oszczerczego. A w owych dniach nic nie jadł, więc kiedy się one skończyły, w końcu łaknął.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITgdzie przez czterdzieści dni diabeł poddawał Go próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy dobiegły końca, odczuł głód.
18.TOR.PRZ.2023Przez czterdzieści dni był poddawany próbie przez diabła, a przez te dni nic nie jadł; a gdy one się dopełniły, był głodny.