« Łuk 4:26 Ewangelia Łukasza 4:27 Łuk 4:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wiele trędowatych było pod Helizeuszem prorokiem w Izraelu, a żeden z nich nie oczyścion chyba Nahaman Syrski.
2.WUJEK.1923I wiele trędowatych było w Izraelu za Eliasza proroka, a żaden z nich nie był oczyszczon, jedno Naaman Syryanin.
3.RAKOW.NTI wiele trędowatych było za Elizeusza Proroka w Izraelu; a żaden z nich nie był oczyściony, jedno Neeman Syriyczyk.
4.GDAŃSKA.1881I wiele było trędowatych za Elizeusza proroka, w ludzie Izraelskim, wszakże żaden z nich nie był oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk.
5.GDAŃSKA.2017I wielu było trędowatych w Izraelu za czasów proroka Elizeusza, jednak żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk.
6.SZCZEPAŃSKIWielu też było trędowatych w Izraelu za czasów Elizeusza proroka, ale żaden z nich nie został oczyszczony, jak tylko Naaman Syryjczyk.
7.MARIAWICII wielu było trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie był oczyszczony, jedno Naaman Syryjczyk.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wielu także było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza; a przecież żaden z nich nie był oczyszczon, tylko Naaman, Syryjczyk”.
9.GRZYM1936Wielu też było trędowatych w Izraelu za czasów proroka Elizeusza, a nikt z nich nie został oczyszczony, z wyjątkiem Naamana Syryjczyka.
10.DĄBR.WUL.1973I wielu było trędowatych w Izraelu za Elizeusza Proroka, ale żaden z nich nie był oczyszczony, jeno Naaman Syryjczyk.
11.DĄBR.GR.1961I wielu było trędowatych w Izraelu za Proroka Elizeusza, ale żaden z nich nie był oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk.
12.TYSIĄCL.WYD5I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman.
13.BRYTYJKAI było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk.
14.POZNAŃSKAI wielu było trędowatych w Izraelu za czasów proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony z trądu, tylko Syryjczyk Naaman.
15.WARSZ.PRASKAI wielu również było trędowatych w Izraelu za czasów proroka Elizeusza, lecz żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Za proroka Elizeusza wielu też było trędowatych w Israelu, ale nie został oczyszczony żaden z nich, lecz tylko Naaman Syryjczyk.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWielu też było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został wyleczony, tylko Naaman - Syryjczyk.
18.TOR.PRZ.2023I wielu było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza; a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk.”