« Łuk 4:40 Ewangelia Łukasza 4:41 Łuk 4:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wychodzili też i czarci od mnogich, wrzeszcząc i mówiąc, iż ty jesteś syn Boży, lecz grożąc nie dopuszczał im mówić. Iż wiedzieli Christusem go być.
2.WUJEK.1923A wychodzili czarci z wielu ich, wołając i mówiąc: Iżeś ty jest Syn Boży. A łając nie dopuszczał im mówić, że wiedzieli, iż on jest Chrystusem.
3.RAKOW.NTA wychodzili i czartowie z wielu ich krzycząc i mówiąc: Żeś ty jest Christus on syn Boży. Lecz fukając na nie nie dopuszczał im mówić, iż wiedzieli, że on jest onym Christusem.
4.GDAŃSKA.1881Ku temu wychodzili i dyjabli z wielu ich, wołając i mówiąc: Tyś jest on Chrystus, Syn Boży; ale on zgromiwszy je, nie dopuszczał im mówić; bo wiedzieli, iż on jest Chrystus.
5.GDAŃSKA.2017Z wielu też wychodziły demony, wołając: Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Ale on gromił je i nie pozwalał im mówić. Wiedziały bowiem, że on jest Chrystusem.
6.SZCZEPAŃSKI<Także> i czarci ustępowali z wielu, głośno wołając: Tyś jest Syn Boży! Ale On, gromiąc ich, nie pozwalał mówić, że Go znali, iż jest Chrystusem.
7.MARIAWICIWychodziły też dyabelstwa od wielu, wołając i mówiąc: Że Ty jesteś Syn Boży. Ale gromiąc je, nie dopuszczał im mówić, że wiedzieli, iż jest Chrystusem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Z wielu też wyszły złe duchy, które wołały: „Tyś jest syn Boży”. Ale zagroził im i nie dozwolił mówić; bo wiedzieli, iż był Mesjaszem.
9.GRZYM1936W ten sposób z wielu wychodziły złe duchy i wołały: Tyś jest Syn Boży; ale on je gromił i nie pozwalał im mówić, że go jako Chrystusa znały.
10.DĄBR.WUL.1973Ustępowali też z wielu szatani wołając i mówiąc: Ty jesteś Synem Bożym. Ale on, gromiąc ich, nie dozwalał im mówić, albowiem wiedzieli, że jest Chrystusem.
11.DĄBR.GR.1961Ustępowali też z wielu szatani wołając: Tyś jest Synem Bożym. Ale on, gromiąc ich, nie dozwalał im mówić, albowiem wiedzieli, że jest Chrystusem.
12.TYSIĄCL.WYD5Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży! Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.
13.BRYTYJKAWychodziły też z wielu demony, które krzyczały i mówiły: Ty jesteś Synem Bożym. A On gromił je i nie pozwalał im mówić, bo one wiedziały, iż On jest Chrystusem.
14.POZNAŃSKAZ wielu też (chorych) wychodziły czarty, krzycząc: - Ty jesteś Syn Boży. On zaś surowo zabraniał im to mówić, bo wiedziały, że jest Mesjaszem.
15.WARSZ.PRASKAI z wielu wychodziły czarty krzycząc: Ty jesteś Synem Bożym! A On, karcąc ich, nie pozwalał im przyznawać się, iż wiedzą, że On jest Mesjaszem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A z wielu wychodziły też demony, które wołały i mówiły: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Zatem gromiąc, nie pozwalał im mówić; bo wiedziały, że on jest Chrystusem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZ wielu też wychodziły demony, które krzyczały: Ty jesteś Synem Boga. On jednak nakazywał im milczeć i nie pozwalał im mówić, gdyż wiedziały, że jest Chrystusem.
18.TOR.PRZ.2023I z wielu wychodziły też demony, które krzyczały i mówiły: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży; i gromił je, i nie pozwalał im mówić, gdyż wiedziały, że On jest Mesjaszem.