« Łuk 5:14 Ewangelia Łukasza 5:15 Łuk 5:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Roznosiła się lepak tym więcej rzecz o niem, i schodziły się tłumy wielkie słuchać, i leczyć się od chorób swoich.
2.WUJEK.1923I rozchodziła się o nim więcéj powieść, i schodziły się wielkie rzesze, aby słuchali, i byli uzdrowieni od niemocy swoich.
3.RAKOW.NTI rozchadzała się tym więcej mowa o nim; i zbiegało się tłumów wiele słuchać, i żeby uzdrowieni byli od niego od niemocy swych.
4.GDAŃSKA.1881I rozchodziła się tem więcej powieść o nim; i schodziły się mnóstwa wielkie, aby go słuchały i uzdrowieni byli od niego od niemocy swoich.
5.GDAŃSKA.2017Lecz wieść o nim jeszcze bardziej się rozchodziła. I schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i aby ich uzdrowił z chorób.
6.SZCZEPAŃSKIMimo to wieść o Nim szerzyła się coraz bardziej, i mnogie zbiegały się rzesze, by <Go> słuchać i znaleźć uzdrowienie z chorób swych.
7.BIESZK.ŁUK.1931Mimo to rozchodziła się wieść o nim coraz bardziej. Schodziły się wielkie rzesze ludzi, aby go słuchać i dać się uzdrowić od niemocy swoich.
8.GRZYM1936A tymczasem, sława o nim rozchodziła się więcej niż zwykle i tłumy schodziły się do niego, aby go słuchać i doznać uzdrowienia od chorób.
9.DĄBR.WUL.1973I rozchodziła się tym więcej wieść o nim, i gromadziły się wielkie rzesze, aby go słuchać i być uzdrowionymi od chorób swoich.
10.DĄBR.GR.1961I tym bardziej rozchodziła się wieść o nim i gromadziły się wielkie rzesze, aby go słuchać i odzyskiwać zdrowie.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i uzyskać uzdrowienie z ich niedomagań.
12.BRYTYJKAI rozchodziła się tym bardziej wieść o nim, i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich.
13.POZNAŃSKAWieść o Nim rozchodziła się coraz bardziej i wielkie tłumy przybywały, aby Go słuchać i uzyskać zdrowie.
14.WARSZ.PRASKAI coraz szerzej rozchodziła się Jego sława. Coraz liczniejsze tłumy przychodziły też do Niego, aby Go słuchać i doznawać od Niego ulgi w różnych dolegliwościach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz słowo o nim rozeszło się jeszcze bardziej, więc przychodziły liczne tłumy, słuchać oraz być przez niego uzdrawianym od licznych chorób.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak wieść o Nim tym bardziej się rozchodziła. Skutek był taki, że wielkie tłumy przychodziły, żeby Go słuchać i doznać uzdrowienia ze swoich słabości.
17.TOR.NOWE.PRZ.Tym bardziej więc rozchodziła się wieść o Nim; i schodziły się wielkie tłumy, aby Go słuchać i być przez Niego uzdrowionymi ze swoich chorób.