« Łuk 5:16 Ewangelia Łukasza 5:17 Łuk 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I było jednego dnia, a on był ucząc, a byli siedzący Faryzeuszowie i zakonu uczycielowie, którzy się byli zeszli z każdej wsi Galileyskiej i Judskiej i Jerozolimskiej. A moc pańska była lecząc je.
2.WUJEK.1923I stało się dnia jednego, a on siedział, ucząc. I siedzieli Pharyzeuszowie i zakonni Doktorowie, którzy byli przyszli ze wszystkich miasteczek Galilei i Żydowskiéj ziemi i z Jeruzalem: a moc Pańska była ku uzdrowieniu ich.
3.RAKOW.NTI sstało się jednego dnia, i on nauczał; a Faryzeuszowie siedzieli tamże i Zakonni Nauczyciele, którzy byli przyszli z każdego miasteczka Galileyskiego i Judskiego i z Jeruzalem; i moc Pańska była ku uzdrowieniu ich.
4.GDAŃSKA.1881I stało się dnia niektórego, że on nauczał, a siedzieli też tam i Faryzeuszowie i nauczyciele Zakonu, którzy się byli zeszli ze wszystkich miasteczek Galilejskich i Judzkich, i z Jeruzalemu; a moc Pańska przytomna była uzdrawianiu ich.
5.GDAŃSKA.2017Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy się zeszli ze wszystkich miasteczek Galilei, Judei i Jerozolimy. A moc Pana była obecna, aby ich uzdrawiać.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy dnia pewnego On [siedział i] nauczał, usiedli także faryzeusze i uczeni zakonni, którzy się zeszli ze wszystkich osad Galilei i Judei, a nawet z Jerozolimy. A moc Pańska gotowa była ich uleczyć.
7.BIESZK.ŁUK.1931Pewnego dnia nauczał Jezus, a przy nim siedzieli faryzeusze i uczeni zakonni, którzy się byli zeszli ze wszystkich osad Galilei i Judei, a także i z Jerozolimy. A moc Boża pobudzała go, by uzdrawiał chorych.
8.GRZYM1936Otóż zdarzyło się raz, że nauczał a siedzieli też faryzeusze i uczeni zakonni, którzy przybyli z różnych okolic Galilei, Judei i samej Jerozolimy. A była tam moc Pańska ku ich uzdrowieniu.
9.DĄBR.WUL.1973I stało się dnia jednego, że siedział nauczając. A zasiedli i faryzeusze oraz uczeni w Prawie, którzy przybyli ze wszystkich osad Galilei i Judei, i z Jeruzalem, a była moc Pańska ku ich uzdrowieniu.
10.DĄBR.GR.1961I zdarzyło się pewnego dnia, że nauczał, a zasiedli i faryzeusze oraz uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich osad Galilei i Judei, i z Jerozolimy. A była moc Pańska ku temu, aby dokonał uzdrowienia.
11.TYSIĄCL.WYD5Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać.
12.BRYTYJKAI stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich, i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu,
13.POZNAŃSKAKtóregoś dnia nauczał w obecności faryzeuszy i nauczycieli Pisma, którzy przybyli ze wszystkich miejscowości galilejskich i z Judei, i z Jeruzalem. A Pan miał moc uzdrawiania ich.
14.WARSZ.PRASKAPewnego dnia, gdy On nauczał, siedzieli również faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przybyli z wszystkich osad Galilei, Judei i Jerozolimy. A w Niego wstąpiła moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wydarzyło się w jednym dniu kiedy on nauczał i siedzieli faryzeusze oraz nauczyciele Prawa, którzy przybyli z każdego miasteczka Galilei, Judei, i Jerozolimy, a moc Pana była ku ich uzdrawianiu
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPewnego dnia, gdy nauczał, wśród słuchaczy siedzieli również faryzeusze i nauczyciele Prawa, którzy zeszli się ze wszystkich wiosek Galilei i Judei oraz z Jerozolimy. A była w Nim moc Pana, dzięki której uzdrawiał.
17.TOR.NOWE.PRZ.I stało się jednego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele Prawa, którzy przybyli ze wszystkich miasteczek Galilei i Judy, i z Jerozolimy, że była tam obecna moc Pana, aby ich uzdrawiać.