« Łuk 5:36 Ewangelia Łukasza 5:37 Łuk 5:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I żaden nie leje wina nowego do sundaków wiotchych, inaczej rozsadza nowe wino sundaki,i samo się przeleje, i sundaki zaginą.
2.WUJEK.1923I żaden nie leje wina nowego w stare statki; bo inaczéj wino nowe rozsadzi statki i samo wyciecze, i statki się w niwecz obrócą,
3.RAKOW.NTI żaden nie nalewa wina nowego w naczynia stare; inaczej, rozdziera nowe wino one naczynia, i samo wyleje się, i naczynia giną;
4.GDAŃSKA.1881I nikt nie leje wina nowego w stare statki; bo inaczej wino młode rozsadzi statki, i samo wyciecze, i statki się popsują.
5.GDAŃSKA.2017I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo wycieknie, a bukłaki się popsują.
6.SZCZEPAŃSKINikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; inaczej młode wino rozedrze bukłaki, i samo wyleje się i bukłaki przepadną.
7.MARIAWICITakże nikt nie leje nowego wina w stare miechy, bo inaczej wino nowe rozedrze miechy stare i samo się rozleje i miechy zepsuje.
8.BIESZK.ŁUK.1931Nikt też nie wlewa wina młodego do starych bukłaków; bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki; wino się rozleje, a bukłaki zmarnieją.
9.GRZYM1936Nikt też nie leje świeżego wina do starych beczek, bo inaczej świeże wino rozsadziłoby beczki, wylałoby się i beczki poszłyby na marne.
10.DĄBR.WUL.1973Nikt też wina młodego nie wlewa do starych naczyń, bo nowe wino rozsadzi naczynia i samo się wyleje, a naczynia zniszczeją:
11.DĄBR.GR.1961Nikt też młodego wina nie zlewa do starych naczyń, bo nowe wino rozsadzi naczynia i samo się wyleje, a naczynia zniszczeją:
12.TYSIĄCL.WYD5Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki, i samo wycieknie, i bukłaki przepadną.
13.BRYTYJKAI nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo się wyleje, i jeszcze bukłaki zniszczeją.
14.POZNAŃSKAI nikt nie wlewa młodego wina do starych worków skórzanych. Inaczej nowe wino rozsadzi worki: I wino się wyleje, i worki zniszczeją.
15.WARSZ.PRASKANikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo przecież młode wino porozrywa stare bukłaki: samo wtedy wyciecze, a bukłaki będą do wyrzucenia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt też nie leje świeżego wina w stare bukłaki; zaś jeśli nie świeże wino rozedrze skórzane bukłaki i samo się wyleje, a bukłaki będą zniszczone.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt też nie wlewa młodego wina w stare bukłaki, bo inaczej młode wino rozsadza bukłaki - samo wycieka, i bukłaki zniszczone.
18.TOR.PRZ.2023I nikt nie leje wina młodego w stare bukłaki; bo inaczej, młode wino rozsadzi bukłaki, i wino się wyleje, a bukłaki się zniszczą.