« Łuk 5:39 Ewangelia Łukasza 6:1 Łuk 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574BYło lepak w sobotę wtóro pierwszą, gdy on szedł przez zboża, a szczypali uczniowie jego kłosy, i jedli wycierając rękoma.
2.WUJEK.1923I stało się w szabbat wtóropierwszy, gdy szedł przez zboża, uczniowie rwali kłosy i jedli, wycierając rękoma.
3.RAKOW.NTA sstało się w Szabat wtóropierwszy, że się on przechadzał przez zboża; a rwali uczniowie jego kłosy, i jedli, wyminając rękoma.
4.GDAŃSKA.1881I stało się w drugi sabat, że szedł Jezus przez zboża; i rwali uczniowie jego kłosy, a rękami wycierając jedli.
5.GDAŃSKA.2017W drugi szabat Jezus szedł przez zboża, a jego uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając je rękami.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy w szabat {wtóropierwszy} przechodził <On> wśród łanów zbożowych, uczniowie Jego zrywali kłosy i, w rękach łuszcząc, jedli.
7.MARIAWICII stało się w Szabat wtóry po pierwszym, że gdy szedł przez zboże, uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając rękami.
8.BIESZK.ŁUK.1931W pewną sobotę szedł Jezus przez łany zbożowe. A uczniowie jego zrywali kłosy, ścierali je w ręku i jedli ziarnka.
9.GRZYM1936Zdarzyło się drugiego szabatu po pierwszym, że gdy on szedł przez pola, uczniowie zrywali kłosy, łuszczyli je i spożywali.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się w szabat wtóropierwszy, gdy szedł przez zboża, że uczniowie jego zrywali kłosy i jedli wykruszając rękami.
11.DĄBR.GR.1961I zdarzyło się w szabat, że szedł przez zboża, a uczniowie jego zrywali kłosy i jedli, wykruszając rękami.
12.TYSIĄCL.WYD5W szabat przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając [ziarna] rękami.
13.BRYTYJKAI stało się w pewien sabat, że przechodził przez zboża, a uczniowie jego rwali kłosy i wykruszając je rękami, jedli.
14.POZNAŃSKAPrzechodził w szabat wśród zbóż, a Jego uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je w rękach jedli.
15.WARSZ.PRASKAA pewnego szabatu, gdy przechodził pomiędzy zbożami, uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękoma, jedli [ziarna].
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w kolejny szabat, gdy on przebywał wśród zboża, zdarzyło się, że jego uczniowie zrywali kłosy oraz rozcierając rękoma jedli.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW pewien szabat Jezus przechodził między łanami zbóż, a Jego uczniowie zrywali po drodze kłosy i jedli wyłuskane z nich ziarno.
18.TOR.PRZ.2023A stało się w kolejny szabat, że przechodził On przez zboża; a Jego uczniowie rwali kłosy i rozcierając je rękami, jedli.