« Łuk 6:13 Ewangelia Łukasza 6:14 Łuk 6:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Symona którego i [P]iotrem nazwał. I Andrzeja brata jego, Jakoba i Johana, Filippa i Barthołomieia.
2.WUJEK.1923Symona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, Jakóba i Jana, Filipa i Bartłomieja;
3.RAKOW.NT(Symona którego też nazwał Piotrem, i Andrzeia brata jego, Jakuba i Jana, Filippa i Bartłomieja,
4.GDAŃSKA.1881Szymona, którego też nazwał Piotrem, i Andrzeja brata jego, Jakóba, i Jana, Filipa, i Bartłomieja;
5.GDAŃSKA.2017Szymona, którego nazwał Piotrem, i jego brata Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja;
6.SZCZEPAŃSKISzymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego; <i> Jakóba i Jana; <i> Filipa i Bartłomieja;
7.MARIAWICISzymona, którego nazwał Piotrem; i Andrzeja, brata jego; Jakóba i Jana, Filipa i Bartłomieja,
8.BIESZK.ŁUK.1931Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego; Jakóba i Jana; Filipa i Bartłomieja;
9.GRZYM1936Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, Jakóba i Jana, Filipa i Bartłomieja,
10.DĄBR.WUL.1973Szymona, którego też nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja,
11.DĄBR.GR.1961Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja,
12.TYSIĄCL.WYD5Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja,
13.BRYTYJKASzymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja,
14.POZNAŃSKA(Wybrał) Szymona, którego nazwał Piotrem, i jego brata Andrzeja, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja,
15.WARSZ.PRASKAByli to: Szymon, którego nazwał Piotrem; jego brat Andrzej; Jakub i Jan; Filip i Bartłomiej;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szymona, którego nazwał też Piotrem i jego brata Andrzeja, Jakóba, Jana, Filipa, Bartłomieja,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSzymona, któremu dał przydomek Piotr, jego brata Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja,
18.TOR.PRZ.2023Szymona, którego też nazwał Piotrem, i Andrzeja, jego brata, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja,