« Łuk 6:15 Ewangelia Łukasza 6:16 Łuk 6:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Judę Jakobowego, i Judę Iskaryotskiego, który był i wydawcą.
2.WUJEK.1923I Judę Jakóbowego, i Judasza Iszkaryota, który był zdrajcą.
3.RAKOW.NTJudasa Jakóbowego, i Judasza Iskaryota, który też był zdrajcą.)
4.GDAŃSKA.1881Judasza, brata Jakóbowego, i Judasza Iszkarjotę, który potem był zdrajcą.
5.GDAŃSKA.2017Judasza, brata Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
6.SZCZEPAŃSKI<i> Judę Jakóbowego i Judasza z Karyotu, który stał się zdrajcą.
7.MARIAWICIi Judę Jakóbowego i Judasza Iskaryotę, który był zdrajcą.
8.BIESZK.ŁUK.1931Judę, syna Jakóbowego i Judasza z Karjotu, który stał się zdrajcą.
9.GRZYM1936Judę Jakóbowego i Judasza Iskarjotę, który był zdrajcą.
10.DĄBR.WUL.1973Judę Jakubowego i Judasza Iszkariota, który był zdrajcą.
11.DĄBR.GR.1961Judę Jakubowego i Judasza Iszkariota, który był zdrajcą.
12.TYSIĄCL.WYD5Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
13.BRYTYJKAI Judasza Jakubowego, i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą.
14.POZNAŃSKAi Judę Jakubowego, i Judę Iskariotę, który został zdrajcą.
15.WARSZ.PRASKAJuda, syn Jakuba, oraz Judasz Iskariota, który okazał się później zdrajcą.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Judasa Jakóba oraz Judasa Iskariotę, który stał się zdrajcą.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJudasza, syna Jakuba, i Judasza Iskariota, który potem okazał się zdrajcą.
18.TOR.PRZ.2023Judę syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.