« Łuk 6:16 Ewangelia Łukasza 6:17 Łuk 6:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zszedszy z nimi stanął na miejscu równem, i tłum uczniów jego i mnóstwo wielkie ludu, ze wszytkiej Judskiej (ziemie) i z Jeruzalema, i z pomorza Tyru i Sydona, którzy byli przyszli słuchać go, i leczyć się od chorób swoich,
2.WUJEK.1923A szedłszy z nimi, stanął w polu, i rzesza uczniów jego, i mnóstwo wielkie ludu ze wszystkiéj Żydowskiéj ziemie i z Jeruzalem i z pomorza i Tyru i Sydonu.
3.RAKOW.NTA zstąpiwszy z nimi stanął na miejscu równym; i tłum uczniów jego, i mnóstwo wielkie ludu ze wszytkiej Judskiey ziemie, z Jeruzalem, i z kraju pomorskiego Tyru i Sydonu, którzy przyszli aby go słuchali i byli uleczeni od chorób swych.
4.GDAŃSKA.1881A zstąpiwszy z nimi stanął na miejscu pola równego, i gormada uczniów jego, i wielkie mnóstwo ludu ze wszystkiej Judzkiej ziemi, i z Jeruzalemu, i z kraju pomorskiego, leżącego przy Tyrze i Sydonie, którzy byli przyszli, aby go słuchali, i byli uzdrowieni od chorób swoich;
5.GDAŃSKA.2017Potem zszedł z nimi i stanął na równinie. Była z nim też gromada jego uczniów i wielkie mnóstwo ludzi z całej Judei i Jerozolimy oraz z okolic nadmorskich, z Tyru i Sydonu, którzy przyszli, aby go słuchać i aby ich uzdrowił z chorób.
6.SZCZEPAŃSKIA zstąpiwszy wraz nimi, stanął na równinie, On i <liczny> zastęp uczniów Jego, i wielka rzesza ludu z całej Judei i Jerozolimy, oraz z okolic nadmorskich, [i] z Tyru i z Sydonu,
7.MARIAWICII zstąpiwszy z nimi z góry, stanął w równem polu, i zgromadzenie uczniów Jego i mnóstwo wielkie ludu ze wszystkiej ziemi Judzkiej, i z Jeruzalem, i z nad morza, i z Tyru, i z Sydonu, którzy byli przyszli, aby Go słuchali i aby byli uzdrowieni od chorób swoich.
8.BIESZK.ŁUK.1931I zstąpiwszy wraz z nimi z góry, zatrzymał się na równinie razem z wielką rzeszą uczniów swoich i wielkiem mnóstwem ludu z całej Judei i Jerozolimy i z pobrzeża, z Tyru i z Sydonu.
9.GRZYM1936Zeszedł z nimi potem i zatrzymał się na polu razem z orszakiem uczniów i całą masą ludu, który się zbiegł z ziemi żydowskiej i z Jerozolimy i z pobrzeżu Tyru i Sydonu,
10.DĄBR.WUL.1973A gdy z nimi zeszedł, stanął na równinie wraz z rzeszą swych uczniów i wielkim mnóstwem ludu z całej Judei i Jerozolimy, znad morza, Tyru i Sydonu,
11.DĄBR.GR.1961A gdy z nimi zeszedł, stanął na równinie wraz z liczną rzeszą swych uczniów i wielkim mnóstwem ludu z całej Judei i Jerozolimy, i z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu,
12.TYSIĄCL.WYD5Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu;
13.BRYTYJKAI zstąpił z nimi w dół, i zatrzymał się na równinie, również liczne rzesze uczniów jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy, i znad morza, z Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby go słuchać i dać się wyleczyć ze swych chorób;
14.POZNAŃSKAKiedy Jezus zszedł z nimi (z góry), zatrzymał się na równinie z wielkim tłumem uczniów, a mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem, i z nadmorskiego Tyru, i Sydonu
15.WARSZ.PRASKAA potem zeszedłszy z nimi, zatrzymał się na równinie. Było tam wielu Jego uczniów i mnóstwo ludzi z Judei i Jerozolimy, z okolic nadmorskich, z Tyru i z Sydonu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy z nimi zszedł, stanął na płaskim miejscu. Przyszedł także tłum jego uczniów oraz wielkie mnóstwo ludu z całej Judei, Jerozolimy, nadmorskiego Tyru i Sydonu, którzy przybyli go usłyszeć oraz zostać uleczonymi ze swoich chorób.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie zszedł z nimi w dół i zatrzymał się na równinie. Towarzyszył Mu wielki tłum Jego uczniów oraz ogromna rzesza ludzi z całej Judei, w tym z Jerozolimy, a także znad morza, z Tyru i Sydonu.
18.TOR.PRZ.2023I zstąpił z nimi w dół, i stanął na równinie, a był tam tłum Jego uczniów i wielkie rzesze ludu z całej Judei i z Jerozolimy, i z wybrzeża Tyru i Sydonu, którzy przyszli, aby Go słuchać i zostać uzdrowionymi ze swoich chorób,